Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Iedereen aan het werk: investeren in meedoen

Looptijd: van 1 oktober 2013 tot 31 maart 2015

Het hebben van werk is een belangrijke basis. Van vrijwilligerswerk tot betaald werk; meedoen is belangrijk. Dat geldt ook voor inwoners van Uden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zoals werkzoekenden zonder uitkering, ouderen (55-plus), deels arbeidsgeschikten. Gemeente Uden biedt deze groep de mogelijkheid om mee te doen op hun eigen niveau. Met behulp van ESF-subsidie verricht gemeente Uden extra activiteiten om deze mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen en te houden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wil de gemeente haar cliënten zoveel mogelijk actief houden onder het motto: ‘maximaal meedoen’. Ze worden met behulp van de ‘participatieladder’ op een trede gezet, die aangeeft in welke mate zij beschikbaar zijn voor werk en over welke talenten en competenties zij beschikken om te kunnen uitstromen naar de arbeidsmarkt. De gemeente zoekt nadrukkelijk de samenwerking met werkbedrijven, onderwijs en lokale ondernemers om kansen op werk te vergroten. Met organisaties maakt de gemeente afspraken over stage- en werkervaringsplaatsen. In tijden van bezuinigingen en crisis, waarbij er meer banen verdwijnen dan erbij komen, ziet gemeente Uden kans om de uitstroomdoelstellingen van 10% te behalen. Inventief zijn en een goede samenwerking met de inwoners en bedrijven staan aan de basis van deze positieve resultaten.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen