Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

IJmond werkt

Looptijd: van 13 mei 2013 tot 12 november 2014

IJmond Werkt! is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. IJmond Werkt! biedt een uitgebreide dienstverlening aan zowel werkgevers als werkzoekenden om mensen zo snel mogelijk aan regulier werk te helpen. Een deel van de re-integratie activiteiten wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Vooral werkzoekenden die buiten de reguliere dienstverlening van IJmond Werkt! dreigden te vallen, bijvoorbeeld zonder uitkering, deels arbeidsgeschikten en 55-plussers worden met ESF-gelden richting regulier werk begeleid. Via de uitvoer van dit re-integratieproject krijgen zij de juiste basis mee om de kansen op werk aanzienlijk te vergroten. Het re-integratietraject bestaat uit een intake gesprek, een groepstraining die tot acht weken kan duren en eventueel een werkstage. Hiermee wordt de basis gelegd voor betere kansen op de arbeidsmarkt. 

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen