Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Ik kan eigenlijk best veel 3

Looptijd: van 15 januari 2014 tot 31 oktober 2015
Plattegrond van de locatie van het project

Centrumgemeente Goes ontvangt subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor uitvoering van activiteiten gericht op voorkoming en bestrijding van de jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Zeeland. Het ESF-project richt zich op jongeren tot en met 27 jaar die een uitkering ontvangen. Maar ook jongeren die geen uitkering ontvangen, kunnen deelnemen aan een re-integratietraject binnen dit project. Het uitgangspunt is dat jongeren zo spoedig mogelijk weer aan het werk gaan of terug in de schoolbanken gaan. Er is speciale aandacht voor kwetsbare jongeren in de arbeidsmarktregio, via extra begeleiding door gespecialiseerde jongerenbegeleiders. Via jongerenloketten, klantmanagers en trajectbegeleiders van de Zeeuwse gemeenten wordt samen met de deelnemers onderzocht op welke wijze zij weer aan het werk kunnen. Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak. Er wordt onder begeleiding van een coach gekeken naar vacatures, een passende opleiding of deelname aan een cursus. Zogeheten jobhunters richten zich exclusief op jongeren en gaan samen met een jongere op zoek naar een passende baan. Zij helpen om snel en effectief te schakelen naar stage en werk voor jongeren die daar klaar voor zijn. Diverse gemeenten zetten loonkostensubsidies in ter ondersteuning van de jobhunting of om jongeren aan de nodige werkervaring of een leerwerkbaan te helpen. Ook kunnen jongeren gebruik maken van een zogenaamde Startbaan. Jongeren gaan daarbij zelf op zoek naar een werkgever die bereid is hen een gesubsidieerde baan voor een half jaar aan te bieden. Van de 2.500 jongeren die naar verwachting deelnemen aan dit ESF-project, streeft de arbeidsmarktregio Zeeland er naar minimaal 400 jongeren aan een baan te helpen, 40 deelnemers naar een werkervaringsplaats, stage of traineebaan toe te leiden en 1.000 jongeren een opleiding laten volgen. Voor de overige 1.060 deelnemers zullen, door de deelname aan het project, de kansen op de arbeidsmarkt stijgen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen