Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

IKARES Intelligente KoolstofARme Energie Systemen

Looptijd: van 2 maart 2017 tot 1 maart 2021
Plattegrond van de locatie van het project

Verlichting heeft een grote impact op vele facetten van de maatschappij. Licht stimuleert de veiligheid en vult de leegte bij ontbreken van natuurlijk licht in onze omgeving. Echter, verlichting brengt echter ook veel negatieve aspecten met zich mee, zoals onder andere lichtvervuiling, impact op de natuur, hoge energiekosten en de daarbij horende hoge CO2 uitstoot.
Licht werd in het verleden echt als een product benaderd. Na de ontwerpfase kwam Lightronics BV als fabrikant in beeld en er werden een aantal armaturen gekocht met bepaalde specificaties. Inmiddels wordt licht in de markt als service benaderd. Steeds meer opdrachtgevers geven bepaalde functionele eisen (bijvoorbeeld zoveel lumen op plaats x) waarna Lightronics BV zelf moet invullen hoe dit wordt bewerkstelligd en met welke producten. Deze paradigmashift veroorzaakt een verandering met grote impact in de waardeketen en is nieuw voor de sector in Nederland.
Om deze paradigmashift te kunnen maken en om de verantwoordelijkheid te kunnen nemen in de exploitatiefase moet verlichting dus veel intelligenter worden en ook worden verbonden; in het netwerk onderling maar ook met de gebruikers en omgeving. Daarnaast is er ook veel innovatienodig voor slimme drivers van verlichting om statisch en dynamisch te kunnen dimmen, om een bepaald lichtbeeld te cre?ren en om energiezuiniger te worden. Om deze innovatieve technologieen in Nederland te introduceren
Om al deze vragen en kansen uit de markt te het hoofd te bieden en te verzilveren is enkele jaren geleden een samenwerkingsverband gestart tussen de partijen Lightronics B.V. (niet MKB, onderdeel van de FW Thorpe groep) en Global Innovator BV (MKB). Samen jagen ze elkaar aan om onder meer een grote reductie te bereiken in het energieverbruik middels het inzetten van (communicatie) moderne technologie?n terwijl men streeft naar verlaging van CO2 footprint in het proces.
In het project zullen de volgende zaken worden gerealiseerd:
- Living Lab (experience centre met 13 applicaties in Waalwijk)
- Smart City Maquette met interactieve visualisatiefuncties in Tilburg
- 22 pilot projecten in gebouwde omgeving, waarvan 12 in Noord Brabant, 5 in Limburg en 5 in Zeeland.
De energiebesparing in de gebouwde omgeving in dit project is significant. Het project bespaart in haar projectperiode ongeveer 8,84 en in elk vervolgjaar na einde project nog eens 5,14 MW per jaar. Een maatschappelijk voordeel is, is dat verlichting veel meer op maat geleverd kan worden. En met een geschatte levensduur van het systeem van minimaal 20 jaar levert dat significante besparingen op.
Indien nodig kan licht eenvoudig worden gedimd of uitgeschakeld als er geen lichtvraag is. Verder kan er met het project gemakkelijk op maatschappelijke trends worden ingespeeld. Men verwacht dat steden van de toekomst steeds beter verlicht worden (o.a. voor het veiligheidsgevoel) en dat snelwegen (door intelligente auto?s) relatief steeds donker zullen worden.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen