Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

ILS Configurator - eenvoudig digitaal samenwerken in de bouw

Looptijd: van 1 februari 2021 tot 1 februari 2023
Plattegrond van de locatie van het project

ILS Configurator – eenvoudig digitaal samenwerken in de bouw

De ILS Configurator is een online tool voor opdrachtgevers, architecten, aannemers en andere projectpartijen in de bouw om supereenvoudig een eenduidige en projectspecifieke informatieleveringsspecificatie (ILS) te kunnen maken. Een ILS legt contractueel vast welke informatie over het bouwwerk partijen van elkaar nodig hebben en is essentieel voor een succesvolle digitale samenwerking.
Koplopers in de bouw gebruiken informatieleveringsspecificaties (ILS) om af te spreken welke digitale informatie de bouwpartijen aan elkaar moeten leveren, zodat een soepele informatieoverdracht tussen opdrachtgever, ontwerper, bouwer en toeleverancier mogelijk is.
Het opstellen van een ILS is erg ingewikkeld en tijdrovend en schrikt velen af. Er is behoefte aan een tool die bouwpartijen helpt om eenvoudig en snel een marktconforme ILS te maken.
In een open, preconcurrentieel proces wordt met professionals uit het netwerk van het BIM Loket een ILS Configurator ontworpen, gebouwd en in de markt geïntroduceerd. Deze ILS Configurator maakt het voor elke speler in de bouw, ongeacht zijn niveau van digitale expertise, supereenvoudig om een eenduidige en projectspecifieke ILS te maken. Hiermee wordt het eenvoudiger en goedkoper om gebouwinformatie over te dragen in alle fasen van de gebouwlevenscyclus, van ontwerp naar bouw tot gebruik, renovatie en sloop.
Het project draagt bij aan snelle en brede digitalisering van de bouwsector. Voor MKB-bedrijven worden belemmeringen voor het digitaliseren van processen weggenomen. Alleen een gedigitaliseerde bouwsector is in staat om in te spelen op maatschappelijke behoeften zoals betaalbare en energie-neutrale woningen en gebouwen, grootschalige renovatie, circulair gebruik van materialen. Een gedigitaliseerde en innovatieve bouwsector is beter gepositioneerd als aantrekkelijke werkgever.
De ontwikkeling van de ILS Configurator wordt uitgevoerd als project onder de vlag van het BIM Loket. Het project is benoemd als versnellingsproject bij digiGO, een initiatief voor sectorbrede afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie. Het project bouwt voort op eerdere succesvolle initiatieven rond ontwikkeling van ILS’en waar breed draagvlak voor is (ook internationaal) en kwaliteit is geborgd mede dankzij professionele inzet vanuit het netwerk zelf. Het project kent een aantoonbaar breed draagvlak in de praktijk, zowel bij (MKB) bedrijven als bij opdrachtgevers zoals woningcorporaties en de nationale Bouw Digitaliserings Raad.


Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen