Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Impact Assessment Pulsvisserij

Looptijd: van 1 januari 2016 tot 1 juni 2020

Het project heeft betrekking op verschillende studies naar de effecten van pulsvisserij op het ecosysteem. Er wordt gestreefd naar een ecologische en economische duurzame visserij. Voor de Nederlandse kottervloot liggen hiervoor uitdagingen op het gebied van het terugdringen van het brandstofgebruik, discards en bodemberoering.

Voor de visserij van tong is de pulsvisserij het belangrijkste middel om dit doel te bereiken. Het doel van deze opdracht is om de effecten van de grootschalige toepassing van de pulstechniek in kaart te brengen, hetgeen een randvoorwaarde is voor een verantwoorde uitrol van deze techniek.

Het project draagt bij aan de bevordering van ecologische duurzame visserij en draagt op deze wijze bij aan de verwezenlijking van de doelstellingen en resultaten behorende bij de unieprioriteit.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen