Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

InMediValue

Looptijd: van 1 oktober 2018 tot 30 september 2021

Het project omvat: - De ontwikkeling van een 3D mammografie onderzoeksmethode die gepaard gaat met minder pijn om te komen tot een hogere kwaliteit en een hoger deelnamepercentage aan borstkankerscreening- De ontwikkeling van een technologie die gebaseerd is op kunstmatige intelligentie, voor de 3D-mammografie beeldanalyse t.b.v. betere analyse van kalkafzettingspatronen in de radiologische diagnose en - De ontwikkeling van een multimodale imaging-marker, zodat de chirurgen de lymfeklieren of de tumoren kunnen lokaliseren door middel van innovatieve imagingtechnieken Het is de bedoeling dat praktische probleemstellingen op het terrein van de medische imaging vraaggericht worden opgepakt, bv. vanuit het academisch ziekenhuis (gebruikers), zodat oplossingen in een samenwerking tussen de hogescholen en de betrokken bedrijven kunnen worden uitgewerkt. De betrokken onderzoeksinstellingen en bedrijven werken aan oplossingen, krijgen inzichten en beschermen deze, om deze op korte, middellange en lange termijn aan pati?nten te kunnen aanbieden. Daarnaast moeten de zich in de ontwikkelingsfase bevindende producten van de betrokken bedrijven rijp worden gemaakt voor de markt en grensoverschrijdend toegankelijk worden gemaakt voor uitvoering en analyse van mammografieonderzoeken.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen