Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

INNERS (INTERREG)

Looptijd: van 1 april 2010 tot 31 december 2014

In de gemeente Raalte wordt het zwemwater van zwembad  Tijenraan verwarmd door de warmte die in het gezuiverde rioolwater van Waterschap Groot Salland zit. Met dit prachtige project wordt de warmte die inwoners en bedrijven met het afvalwater wegspoelen weer hergebruikt met een maatschappelijk doel! Dit voorbeeldproject is tot stand gekomen na een intensieve samenwerking tussen het waterschap en de gemeente, nadat in 2010 “op een sigarenkistje” was uitgerekend dat er in potentie voldoende energie uit het gezuiverde rioolwater te halen valt. Het Waterschap Groot Salland is initiatiefnemer van dit project dat onderdeel is van het overkoepelende Europese project INNERS, waarvan Groot Salland de leadpartner is en waarin samen met 11 partnerorganisaties uit 6 Europese landen onderzoek wordt gedaan naar het hergebruiken van energie en warmte uit de afvalwaterketen. INNERS staat voor INNovative Energy Recovery Strategies in the urban water cycle. Hier vind je dat in een schematisch plaatje. Het  ‘zwembadproject’ in Raalte heeft een  voorbeeldfunctie, nationaal én internationaal. Bijzonder toch? Zwemwater verwarmen met warmte uit rioolwater! Bekijk het project hier:     Currently, a transition is taking place in Europe towards an increasing awareness of the effects of our behavior on the environment. Instead of using fossil fuels, the focus slowly shifts towards minimizing energy consumption or using renewable sources of energy with the purpose to reduce carbon emissions. There is an enormous amount of energy within the urban water cycle that is ignored and lost. This can be illustrated by the following figures: municipal wastewater contains ten times the amount of energy needed for the treatment in wastewater treatment plants. On average, only 20% of the energy input in wastewater treatment is recovered energy; this means we are currently using only a small percentage of the available energy recovery potential. INNERS therefore, aims to approach the urban water cycle as a system that transports energy. Our main goal is to improve the energy balance of the urban water cycle by recovering the energy from all different parts within the urban water cycle and by promoting its re-use. The ultimate aim is to devise an urban water cycle that will be energy neutral or even an energy producer. The INNERS project will contribute to the EU climate policy demand to reduce greenhouse gas emissions and to increase the use of currently unexploited renewable sources of energy. Also, a reduced energy demand contributes to lower energy costs and lower urban water cycle costs to the public. This strengthens the position of the urban communities with a more sustainable urban water cycle. Delivering improvement of the energy balance in the water cycle requires the development of new collaborations in North West Europe to transfer knowledge. Also, visible examples have to be developed to show the short and long term benefits. Our project set-up, with a mixture between research and implementation activities guarantees these demands in the most optimal way.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen