Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Innovatie ecosysteem 'Medicijnresten in water Noord-Nederland'

Looptijd: van 1 oktober 2021 tot 30 september 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Jaarlijks belandt er meer dan 190.000kg medicijnresten in ons water. Deze medicijnresten hebben effecten op het milieu en de flora en fauna. Deze problematiek is op nationaal niveau al onderkend door de opzet van het programma ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit water’.

Door een toenemende vergrijzing, ontgroening en klimaatverandering wordt deze problematiek de komende jaren exponentieel verergerd. Ouderen gebruiken 3-5 keer meer medicijnen dan de gemiddelde Nederlander. Extreme droogteperiodes en zware regenbuien hebben een grote invloed op de effectiviteit van waterzuivering. Regio Noord-Nederland heeft door zijn demografie (hogere vergrijzing, veel landbouw) mogelijk zwaardere effecten hiervan, maar heeft tegelijkertijd ook de kennis en ervaring in de regio om dit aan te pakken.

De regio Noord-Nederland heeft namelijk een krachtig gezondheids- en watercluster en verkeert hierdoor in een unieke positie. Om deze 2 disciplines, die elkaar normaliter niet snel zouden vinden, te combineren, is in 2019 het ‘Netwerk Medicijnresten in water Noord-Nederland’ opgericht. Deze cross-sectorale en multidisciplinaire samenwerking wil door ideeën, initiatieven en innovaties de sterke positie van Noord-Nederland gebruiken om koploper te worden in het reduceren van medicijnresten in water. Dit netwerk heeft de afgelopen 1,5 jaar stappen gezet naar het ontdekken van de problematiek over de gehele keten, van bron tot end-of-pipe, en wil met dit project ‘Innovatie ecosysteem Medicijnresten in water Noord-Nederland’ de volgende stap zetten.

Door gebruik te maken van de nieuwste digitale technologieën en de unieke combinatie van het sterke gezondheids- en watercluster in Noord-Nederland wil het netwerk uitbreiden, ontbrekende schakels signaleren en het innovatieve MKB in de Noordelijke regio’s de kans geven om in een vroeg stadium aan te haken bij projectvoorstellen.Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen