Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Innovatief Actieprogramma Groningen-3 (IAG-3)

Looptijd: van 14 oktober 2009 tot 31 december 2014
Plattegrond van de locatie van het project

Om de ambitie van Groningen als innovatieve regio te realiseren is er een sterke en continue behoefte aan publieke en private interventie. Het Innovatieve Actieprogramma Groningen 3 (IAG-3) concentreert zich op het initiëren, stimuleren en het vervullen van de rol van makelaar. Grootschalige investeringen liggen in de lijn van het reguliere nationale beleid en de doelstellingsprogramma’s.   Het IAG-3 beoogt een bijdrage te leveren aan de innovatiekracht van de provincie Groningen. Het IAG is een programma dat zich voornamelijk richt op de subsidiëring van kleinere, risicovolle projecten. Naast het tegengaan van bedreigingen, zoals de toenemende vergrijzing, het wegtrekken van hooggeschoolden en een te enge oriëntatie op de binnenlandse markt, wil Groningen met dit programma kansen benutten. Daarbij kan o.a. worden gedacht aan de potentieel grote groep hoog opgeleiden, de clustering van bedrijven rond kennisinstellingen en de spin-off die hierdoor ontstaat, de verdere ontwikkeling van de creatieve sector en de aanwezigheid van het ICT-interconnectiepunt (GN-IX) in Groningen.   Binnen het IAG-3 wordt ingezet op: Clustering tussen bedrijven en tussen bedrijven en kennisinstellingen; Ondersteuning kleinschalige, risicovolle pilotprojecten; Ondersteuning projecten met een hoog ambitieniveau.  

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen