Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Innovatief leren en werken

Looptijd: van 19 november 2007 tot 18 november 2008
Plattegrond van de locatie van het project

Medewerkers van zorgcentrum Orbis, divisie V&V (negen zorgcentra en een hospice) kunnen gebruik maken van dit ESF-scholingsproject. De 483 deelnemers verbeteren hun vakkennis en vergroten hun inzetbaarheid. Zij behalen minimaal een startkwalificatie (mbo-2) Het project richt zich op zowel jongeren als ouderen. Voor Orbis is goed geschoold personeel van levensbelang. Het zorgconcept is vernieuwd en beter afgestemd op de wensen van de cliënt. Volledig nieuwe zorgarrangementen, moderne ICT-toepassingen en efficiënte logistiek stellen hoge eisen aan de werknemers. Opleiding en scholing staan dan ook hoog in het vaandel van de organisatie.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen