Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Innovation Space

Looptijd: van 1 november 2018 tot 31 december 2021
Plattegrond van de locatie van het project

Als maatschappij staan we voor steeds grotere uitdagingen. Uitdagingen die niet meer door één bedrijf ingevuld kunnen worden. Innovatieprocessen worden daarom steeds vaker in samenwerking met gespecialiseerde MKB-bedrijven, startende innovatieve bedrijven en kennisinstellingen ingevuld.
Om hier invulling aan te geven heeft het MKB bedrijfsleven naast voldoende ook behoefte aan relevant opgeleide technische medewerkers met 21st Century skills (in dit project gedefinieerd als systeem denken, interdisciplinaire samenwerking, ondernemende houding en hands-on aanpak).
Om hier invulling aan te geven heeft de TU/e op buitenlandse universiteiten kennis genomen van interdisciplinaire innovatie hubs. De best practices zijn verzameld en geïmplementeerd in het Innovation Space. Afgelopen jaar heeft de TU/e zeer succesvol de pilot gerealiseerd ten aanzien van deze vernieuwende onderwijsvorm.

Binnen dit project willen de project partners (TU/e Innovation Space, TU/e Innovation Lab, Brainport Smart District en de MKB bedrijven Stichting Team CASA, Stichting Team Virtue, Techno-broker en Omines) gezamenlijk het Innovation Space opschalen (en verder inbedden binnen het onderwijs) als interdisciplinair en hands-on onderwijsmodel waarin studenten, onderzoekers en clusters van (MKB)-bedrijven (en haar medewerkers), gezamenlijk werken aan platformoplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen (en voor dit OPZuid project specifiek Smart Cities) binnen Interdisciplinaire Engineering Projecten (IDEPs).

Daarmee stemt dit project de arbeidsvraag en –aanbod op elkaar af en draagt het op een duurzame manier, zowel direct (realiseren van Smart City innovaties) als indirect (technici die bij het MKB een baan vinden), bij aan het optimaal benutten van het regionale innovatiepotentieel van bedrijven in het HTSM topcluster. Daarnaast legt dit project de basis voor een proeftuin en geven de concrete innovaties direct invulling aan outputindicatoren uit de 1B1 en 1B2 call van het OPZuid programma.

Het consortium bestaat uit kennisinstellingen en MKB-bedrijven met uitgebreide kennis, kunde en netwerk ten aanzien van onderwijs, inhoudelijke Smart City kennis en EFRO projectmanagement. Binnen de inhoudelijke Smart City projecten wordt de hele waardeketen ten aanzien van Smart City innovaties betrokken, hetgeen moet leiden tot een succesvolle realisatie van de ambities.

Innovation Space is een uiterst innovatieve onderwijsvorm. Specifiek de structurele inbedding in het onderwijs van de combinatie van interdisciplinair (verschillende faculteiten en kennisinstellingen) en hands-on (realiseren van innovatieve producten en diensten) onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven is vernieuwend.

De uitstekende kwalitatieve business case van dit project zal in de komende 3 jaar aangetoond worden. Dit levert de argumentatie om ook na de looptijd van dit OPZuid project te blijven investeringen in de samenwerking en zo de kwantitatieve lange termijn resultaten te oogsten.

Het project draagt actief bij aan duurzame ontwikkeling op het gebied van People (Opleiding van studenten en MKB-medewerkers en het realiseren van extra werkgelegenheid en een betere leefomgeving in slimme steden) Planet (innovaties en personeel dat bijdraagt aan het duurzaam samenleven in steden) en Profit (innovaties en relevant opgeleid personeel moeten leiden tot extra omzet voor bedrijven en extra bedrijvigheid voor de regio).

439 ondernemingen ontvangen steun uit dit project, waarvan 4 ondernemingen subsidie ontvangen. De private bijdrage bedraagt 473.522,- Euro. Het project leidt tot 12 nieuwe samenwerkingsverbanden.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen