Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Innovation2Market (Update)

Looptijd: van 1 juni 2016 tot 31 mei 2019
Plattegrond van de locatie van het project

GRENSOVERSCHRIJDENDE UITDAGINGEN

Grensoverschrijdende R&D samenwerking van bedrijven in de EMR+ is nog steeds geen vanzelfsprekende zaak. Met name door MKB's, die de ruggengraat van de economie vormen, worden nog niet veel innovatieve grensoverschrijdende activiteiten ontplooid. Tegelijkertijd hebben recente pilootprojecten zoals TTC en GCS op overtuigende wijze laten zien dat de preconcurrentiële R&D-ontwikkelingsfaze zich uitstekend leent voor het opbouwen van structurele grensoverschrijdende samenwerking, waarbij MKB's op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en marktkansen, wat zij zonder deze projecten niet actief zelf zouden gedaan hebben. Er ontbreekt bijv. een grensoverschrijdende afstemming tussen nationale en regionale steunprogramma's.


BELANGRIJKSTE DOELEN EN ACTIVITEITEN

Doel is om voor de MKB's een grensoverschrijdend valorisatietraject te implementeren, voor het stimuleren van innovatie in de economie in de EMR+. Dit zal worden bereikt door een nauwe samenwerking tussen 3 projecten "Earlytech", "BusyBee" en "Innovation2Market EMR+" (I2M EMR+). I2M EMR+ is gericht op het stimuleren en versterken van samenwerking op innovatiegebied door technologische bedrijven, door het initiëren van grensoverschrijdende consortia van MKB's, met als doel een betere afstemming tussen Vlaanderen, Wallonië, Nederland en NRW. Dit omvat het samenbrengen van de juiste partners uit het bedrijfsleven en uit de kenniswereld, het initiëren van nieuwe vormen van samenwerking, het helpen bij het leggen van contacten en het vinden van financiering. Voor financiering wordt o.a. gekeken naar bestaande Europese middelen (H2020, Eureka, EraSME), maar anderzijds ook naar een grensoverschrijdend innovatiefonds voor EMR+.


Het zwaartepunt van de innovatiebevordering ligt duidelijk bij de markt: er wordt met name gekeken naar B2B-contacten, te beginnen bij goede ideeën in applicatiedomeinen vanuit het bedrijfsleven, tot en met de experimentele ontwikkeling van industriële prototypes in de preconcurrentiële fase.


RESULTATEN EN MEERWAARDE

De belangrijkste meerwaarde van het project bestaat uit een stijging van het aantal B2B-samenwerkingsverbanden van in de EMR+ gevestigde MKB's. Er moeten ca. 40 tot 50 MKB-innovatieprojecten met een totale omvang van 30 tot 35 M€ worden gerealiseerd, waarvan een 20-tal projecten kunnen beroep doen op Europese steun. Hieruit moeten nieuwe, marktgericht producten, processen en diensten tot stand komen, en moet nieuwe, hoogwaardige werkgelegenheid gecreëerd worden. Dit moet de bedrijven in staat stellen hun marktpositie te consolideren en te versterken.


ROL VAN DSP VALLEY

DSP Valley zal een nadrukkelijke rol spelen in de deelacties rond Netwerken& Matchmaking en in Business & Innovation Development. In de deelactie rond Netwerken & Matchmaking zal DSP Valley verder bouwen op de jarenlange ervaring in de succesvolle organisatie van netwerk- en matchmaking-evenst, volgens verschillende formats (bedrijfsbezoeken, B2B matchmaking, brainstorm sessies, brokerage sessies…). Vanuit zijn eigen focus van Smart Systems, is DSP Valley bovendien erg actief in de toepassingsdomeinen Smart Health, Smart Home, Smart Vehicles en Smart Industry. Vooral in het domein van Smart Health heeft DSP Valley bovendien een systeem van individuele begeleiding van nieuwe innovatietrajecten opgezet ("Fast track to Innovation" - FT2I), dat succesvol werd ontwikkeld en toegepast in een eerder Europees project Nano4Health, waarin complexe nieuwe innovatietrajecten worden begeleid, die ontstaan op het kruisvlak tussen de 2 sleuteltechnologieën van micro/nano-elektronica en biotechnologie.


DSP Valley speelt in de matchmaking bovendien een cruciale rol, omdat DSP Valley (als enige partij een actieve partner in 2 projecten I2M EMR+ en BusyBee) de brug zal bouwen tussen beide projecten. Ook in de verbindende rol tussen de projecten I2M EMR+ en BusyBee kan DSP Valley bouwen op een jarenlange ervaring in matchmaking en verdere begeleiding van de gevormde consortia, waarbij typisch consortia gebouwd worden over de hele waardeketen. Inderdaad: waar het project BusyBee in de eerste plaats kijkt welke innovaties kunnen mogelijk gemaakt worden door het gebruik van state-of-the-art sleuteltechnologieën (micro/nano-elektronica, biotechnologie, slimme materialen…), ontwikkeld bij de deelnemende kennisinstellingen, kijkt I2M EMR+ vanuit de marktgeoriënteerde toepassingsdomeinen (Smart Health, Smart Mobility, Smart Energy, Smart Industry, Smart Cities…) welke sleuteltechnologieën daarvoor nodig zijn. Dit is exact de rol die DSP Valley in zijn eigen werking al jaren speelt: bouwen van waardeketens in slimme electronische systemen (in smart health, smart home, smart vehicles en smart industry) gebruik makend van de sleuteltechnologie micro/nano-elektronica.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancierd met Europees geld. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

Wil je meer weten over coole dingen die bij jou om de hoek worden gedaan met Europees geld? Doe mee met de EODH-quiz en win gave prijzen!

raak geïnspireerd bekijk de fondsen