Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Intelligent lichtsysteem - Intelligentes Lichtsystem

Looptijd: van 1 juli 2019 tot 30 juni 2022

Op alle gebieden van de pluimveehouderij kunnen verenpikken en kannibalisme voorkomen zo ook bij het houden van de dieren onder ecologische omstandigheden of bij vrije uitloop. Onderzoek wijst uit dat licht (spectrum, lichtintensiteit, frequentie) steeds meer naar voren komt als relevante factor. Bij pluimvee dient de verlichting zo correct mogelijk het daglicht te simuleren, welke overeenkomstig moet zijn met de natuurlijke omgeving. Dit betekent bij kalkoenen het spectrum: steppen, dunne bebossing en bergen, bij legkippen het oerwoud (K?mmerling et al. 2017). In het kader van 'Multispectral Composition Optimalisatie en Controle van de Multi-Spectral LED armaturen' werden LED-armaturen ontwikkeld met een variabel lichtspectrum welke is afgesteld op pluimvee. In het geplande projectvoorstel 'intelligente verlichtingssystemen', zullen deze armaturen in de praktijk verder worden geoptimaliseerd en getest.Verenpikken en kannibalisme kunnen binnen een zeer korte tijd een probleem worden in een stal, dus het is noodzakelijk om snel en automatisch op dit probleem te kunnen reageren. Dit wordt gedaan door de verlichting automatisch aan te laten passen. Het doel van het project is een actief reagerend lichtsysteem door middel van kunstmatige intelligentie.Om dit te bereiken dient er eerst een onderzoek onder gecontroleerde omstandigheden te komen om de systemen te optimaliseren. Hiervoor is de gegevensverzameling en evaluatie van: het diergedrag, dierprestaties en diergezondheid nodig. Met als doel om het optimale lichtspectrum te vinden voor kalkoenen en legkippen.Met dit spectrum kan de kunstmatige intelligentie de lichten zo sturen dat de problemen van verenpikken en kannibalisme worden vermeden.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen