Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

InterCcom (INTERREG EMR)

Looptijd: van 1 oktober 2009 tot 28 februari 2013

Het IntercCom-project moet het studenten uit het hoger onderwijs gemakkelijker maken om in een van de andere regio's waar zij een stage of studie opnemen te integreren. Wil men in een buitenlandse omgeving professioneel evolueren, dan volstaat het niet om de taal goed te beheersen. Begrijpen wanneer men wat moet zeggen, dat is belangrijk: zoiets noemen we pragmatisch zijn.   Valse vrienden en beleefdheidsvormen zijn maar enkele voorbeelden van linguïstische kruisbestuiving, die verwarring en zelfs ongelukkige fouten in de hand werken. Voor het overige is het ten zeerste aangeraden dat men van de gebruiken en gewoonten in elke regio op de hoogte is.   De beoogde opleiding (in modules) zal meer bepaald ingaan op alle aspecten van het studentenleven. Afgezien van studenten uit de Euregio mikt het IntercCom-project ook op Turkse en Poolse burgers die – afgaand op betrouwbare migratievoorspellingen – West-Europese universiteiten en hogescholen de komende jaren massaal zullen bevolken. De modules zullen worden aangeboden in de vorm van oefeningen, beeldverhalen en dialogen. Ze zullen online staan en zijn de eerste vijf jaar helemaal gratis.    Nederlands partners in dit project: - Hogeschool Zuyd Postbus 634, NL-6200 AP Maastricht Contactpersoon: Karel Van Rosmalen (Voorzitter College van Bestuur) b.nelissen@hszuyd.nl

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen