Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

International Research Cooperation Shrimp

Looptijd: van 1 juni 2019 tot 21 februari 2022

Het project International Research Cooperation Shrimp (IRC Shrimp) heeft als doel om in goede samenwerking en overleg tussen onderzoek, visserijsector en maatschappelijke organisaties kennis te ontwikkelen die als uitgangspunt kan dienen voor ecologisch verantwoord visserijbeheer dat aansluit bij de visserijpraktijk. In dit geval specifiek gericht op de garnalenvisserij.

Voor een goede samenwerking wordt een structureel internationaal netwerk georganiseerd waarin onderzoek, sector en maatschappelijke organisaties deelnemen (IRC Shrimp-platform). Ook wordt aan overheden de mogelijkheid gegeven om deel te nemen aan dit platform. Binnen dit platform is bewust gekozen voor een internationale aanpak door het betrekken van (betrokkenen bij de) garnalenvisserij in België, Duitsland en Denemarken. Binnen de garnalenvisserij wordt reeds door de visserijsectoren op trilateraal niveau samengewerkt tussen Nederland, Duitsland en Denemarken als het gaat om het MSC certificaat voor garnalenvisserij en bijbehorend managementplan.

De Nederlandse wetenschap en visserijvertegenwoordigers nemen het initiatief om deze samenwerking uit te breiden en te verbreden. Het IRC Shrimp platform dient er voor te zorgen dat er frequent overleg plaatsvindt tussen visserijvertegenwoordigers, wetenschap en geïnteresseerde maatschappelijke organisaties uit de vier landen waar de garnalenvisserij wordt uitgevoerd. Doordat vaartuigen uit de eerder genoemde vier landen in dezelfde wateren vissen en elkaar regelmatig tegen komen is het van groot belang dat de samenwerking wordt geïntensiveerd.

Ondanks dat de soort garnalen (Crangon Crangon) niet gequoteerd is en er geen sprake is van een collectief beheer zijn er toch aanleidingen om dit op te zetten en de mogelijkheden te onderzoeken in deze internationale onderzoekssamenwerkings- (OSW) constructie. In het kader van onder andere de aanlandplicht wordt er gevraagd naar een meer uitgebreide discardmonitoring, innovatie, verdere verduurzaming en het verbeteren van de selectiviteit in de garnalenvisserij. Door de krachten te bundelen tussen de vier landen middels deze OSW constructie bestaat de verwachting dat er efficiënter en doelgerichter gewerkt kan worden om aan de genoemde doelstellingen te werken.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen