Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Netzwerk Toekomst / Internationale Dollard-Route (INTERREG D-NL)

Looptijd: van 15 mei 2009 tot 30 september 2014
Plattegrond van de locatie van het project

 

De verbinding per schip van Delfzijl naar Emden maakt deel uit van de Internationale Dollard-Route en is in het kader van het INTERREG-project 'Netzwerk Toekomst' gerealiseerd. 

Het project "Netzwerk TOEKOMST" heeft de wezenlijke nieuwe oriëntatie van de toeristische ontwikkeling in het EDR-gebied als doelstelling. Door de verantwoordelijken voor het toerisme in alle 7 regionale reisdestinaties wordt een blijvend netwerk aan deskundigheid opgericht waardoor de centrale kwaliteiten van het EDR-gebied (o.m. Waddenzee) onder benutting van moderne technologieën en methoden en voor het eerst gebruikte samenwerkingsvormen langdurig ondersteund zal worden.
Vanwege de sinds 2004/2005 gedeeltelijk ver boven het gemiddelde liggende ontwikkeling van de toeristische sector met een hoog bezettingsgraad voornamelijk van vrouwen zal rekening houdend met de actuele economische crisis ook een bijdrage worden geleverd aan de stabilisatie van de economie. Zo zullen bijvoorbeeld ruim 200 banen worden gecreëerd of veilig gesteld.

Het project heeft een looptijd tot 31 december 2013 en brengt totale kosten ter hoogte van ruim € 7,6 miljoen. De activiteiten van het project zijn onderverdeeld in negen werkpakketten waarvan er drie gericht zijn op een vergaand gebruik van het internet, vier op de verdere ontwikkeling van toeristische highlights "vuurtorens" en twee op het projectmanagement en communicatie en pr.

Doelgroepen zijn voornamelijk het MKB en toeristen, maar ook de regionale bevolking. Onder meer zullen ruim 3.400 MKB worden bereikt. 50 grensoverschrijdende netwerken/clusters worden ondersteund en 40 innovaties op weg worden gebracht.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen