Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Investeren in individueel talent

Looptijd: van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012

LUCA Praktijkschool is een kleine school voor praktijkonderwijs met veel aandacht voor de individuele leerling. De school volgt de leerlingen in hun interesses, leerbehoeften en mogelijkheden. Om het onderwijs te vernieuwen is tijd en geld nodig. Het ESF helpt hierbij een handje. Samen met de school, bedrijven en andere instellingen bereiden de leerlingen zich voor op de toekomst. De samenstelling van de leerlingen op LUCA Praktijkschool is complex en heterogeen. Bovendien is het aantal zorgleerlingen de laatste jaren sterk gestegen. Als het onderwijs meer maatwerk aanbiedt, kunnen de talenten van de individuele leerlingen beter benut worden. LUCA praktijkschool wil investeren in individuele stageactiviteiten. In de vorm van leerlingwerkplaatsen en externe stages bij één van de bedrijven uit het netwerk van de school. Een groter aanbod van branchegerichte cursussen moet zorgen voor een betere aansluiting op het werk. Bijvoorbeeld werken in de keuken of in een winkel. Bovendien neemt de school de eigen organisatie onder de loep op bestuurlijk en onderwijskundig terrein.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen