Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

IoA - Internet of Agriculture

Looptijd: van 1 juli 2019 tot 30 juni 2022

IoA - Internet of Agriculture: Wireless Solutions for Digital Farming is een project in het kader van het strategische initiatief 'Agrobusiness & Food'. Het project is gericht op innovatie van het MKB te bevorderen door middel van co?peratieve onderzoek en ontwikkeling en de versterking van de lange termijn, grensoverschrijdende netwerken van topkwaliteit, verbanden en synergi?n tussen bedrijven, onderzoeksinstellingen en development centers. Door de grensoverschrijdende bundeling van expertise wordt m.b.v. radio technologie?n en speciale sensoren, effectieve waarde creatie in groeimarkten rondom SmartFarming in het grensgebied mogelijk gemaakt.De belangrijkste doelstellingen van het project zijn:? Betere benutting van landbouwproductie - effici?nt landbouwbeheer en effectiever beheer? Optimalisatie van hoogwaardige en duurzame landbouwconcepten - betere documentatie, hulpbronnen, opbrengst- en gewasbeheer? Nauwkeurige productie door het gebruik van hoogwaardige milieutechnologie?n - resource-effici?ntie, arbeidsveiligheid en kwaliteitsborging bij de productie van landbouwproducten? bevordering van effici?nt gebruik van hulpbronnen - besparing van water en hulpbronnen? cross-over naar de sector 'High-Tech Systemen en Materialen (HTSM)' - toepassing van nieuwe technologie?n, de bevordering van de digitalisering in de landbouw ( 'Landbouw 4,0')De toegenomen innovatieve kracht in de grensregio, vertegenwoordigd door de nieuwe producten, helpt om het concurrentievermogen te vergroten, banen veilig te stellen en nieuwe banen te cre?ren. Nieuwe afzetmarkten zullen worden aangeboord door de nieuwe producten en door de innovatieve bedrijven in de regio snel worden gevuld.Meer bedrijven en instellingen op het gebied van de landbouw zullen in een vroeg stadium van het project worden uitgenodigd als associatie partners om kennis en ervaring te delen, het cre?ren van een duurzaam competentie-netwerk die verder gaat dan het project.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen