Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

IPR 2008, begrotingsjaren 2009-2010

Looptijd: van 31 maart 2009 tot 31 december 2015

Het project betreft de uitvoering van de subsidieregeling IPR 2009. De IPR is een investeringsbevorderende premieregeling, waarvan individuele ondernemingen onder bepaalde voorwaarden gebruik kunnen maken. Stuwende industriële en dienstverlenende ondernemingen vormen de doelgroep van de regeling.   De subsidieregeling heeft als doel de subsidiëring van investeringen aan stuwende ondernemingen die een vestigingsproject uitvoeren in de door de Europese Commissie op 27 juni 2007 goedgekeurde Nationale regionale-steunkaart en daarmee te komen tot een versterking van de economische structuur van Noord-Nederland.   De IPR in zijn huidige systematiek bestaat reeds vanaf 1968 en is sindsdien regelmatig aangepast aan gewijzigde economische omstandigheden. Dat de IPR aan bovenstaande doelstelling een bijdrage levert blijkt o.a. uit het evaluatierapport van NIB-consult (evaluatie IPR 1993-1997), alsmede uit de evaluatie van Buck Consultants International (evaluatie IPR 1998-2002), beide uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Door ondernemers is bij de Buck-evaluatie aangegeven dat zij de IPR als de regeling voor vergroting van de investeringsbereidheid beschouwen. Andere beleidsinstrumenten (zoals fiscale voordelen en scholing) scoren aanzienlijk minder.De IPR heeft de afgelopen jaren duidelijk bijgedragen aan extra investeringen en arbeidsplaatsen in de regio en is daarmee een zinvol instrument gebleken voor verbreding en versterking van de ijle economische structuur. In het in 2007 uitgebrachte rapport van BUCK/EIM wordt geconcludeerd dat continuering van de vestigings-IPR vooral legitiem is met het oog op verbreding van de economische structuur.      

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen