Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

iPro-N Continued

Looptijd: van 1 januari 2020 tot 30 juni 2022

iPro-N Continued is een vervolg op het INTERREG Va project iPro-N. Al de activiteiten van iPro-N hebben veel inhoudelijke projecten opgeleverd en het grensoverschrijdende bedrijvennetwerk is ook ge?ntensifieerd. Het is daarom nu het moment om vanuit deze basis, en vanuit de concrete interesse van bedrijven om 6 Nederlands-Duitse samenwerkingsprojecten uit te voeren, om het iPro-N Continued project op te starten. iPro-N Continued omvat concrete maatregelen voor 6 prototype-ontwikkelingen van innovatieve, technologisch hoogwaardige en intelligente producten en processen bij Duitse en Nederlandse MKB-bedrijven in het projectgebied. Door middel van grensoverschrijdende technologietransfer en samenwerking, moet de potentie voor innovatie van Duitse en Nederlandse MKB's in het projectgebied optimaal benut en ondersteund worden, in lijn van de verdere doorontwikkeling van de Smart Industrie/Industrie 4.0 programma's. Het project is zo opgezet, dat flexibel op ontwikkelingen van industrie en INTERREG gereageerd kan worden. De opzet is zodanig gestructureerd dat uitbreiding van het project met aanvullend budget eenvoudig te realiseren is. De leadpartner is verantwoordelijk voor het correct toepassen van formele en administratieve procedures. De Duitse partner TAFH M_x0081_nster draagt zorg voor de financi?le afwikkeling van de projecten aan de Duitse kant. De core-partners uit iPro-N Emsland GmbH, Technlogiecentrum Noord Nederland TCNN, M_x0081_nsterland e.V.en Stichting Novel-T hebben in hun rol als associate partner een schakelfunctie.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen