Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

iPro-noord

Looptijd: van 1 januari 2016 tot 31 december 2019

Het project omvat concrete maatregelen ter sensibilisering, stimulering en prototypische ontwikkeling van innovatieve, technologisch hoogwaardige en intelligente producten in Duitse en Nederlandse MKB´s in het projectgebied. Door middel van grensoverschrijdend technologietransfer moet de potentie voor innovatie van een hoog aantal Duitse en Nederlandse MKB´s in het projectgebied worden benut en ondersteund voor hun participatie aan Smart Industries/Industrie 4.0.De bekendmaking van het project aan MKB’s middels informatie- en themabijeenkomsten geschiedt in overleg en samenwerking met regionale intermediairs. Hierbij horen organisaties als NOM, Kennispoort Zwolle, Fieldlabs, Regionale Centra voor Technologie aan NL-kant en Wirtschaftsfördereinrichtungen o. a. in Münster en het Münsterland, de Grafschaft Bentheim, de Landkreis en Stadt Osnabrück, alsmede het Emsland en Ostfriesland aan D-kant. Ook de inventarisatie van, het eerste concrete contact met en informatie aan geschikte MKB’s door informatie en acquisitie (module 1) geschiedt in eerste instantie via regionale intermediairs resp. via de projectpartners. Vanaf module 2 “verdiepende gesprekken” zijn de projectpartners vertegenwoordigd door regiocoördinatoren in een gezamenlijk projectteam verantwoordelijk voor de uitvoering en de begeleiding van de afzonderlijke MKB projecten “conceptontwikkeling”, “haalbaarheidsstudies” en “prototypische ontwikkeling” (modules 3 t/m 5) op operationeel niveau- het moment dus waarop MKB´s concreet aan het project deelnemen. De Leadpartner is verantwoordelijk voor de correcte formele en administratieve uitvoering van het project.Universiteiten, hogescholen, R&D-/kennisinstellingen en beroepsopleidingsinstellingen zullen in het project ten behoeve van MKB’s voor kennisoverdracht en/of als externe dienstverleners worden ingeschakeld. De regionale coördinatoren ondersteunen de MKB-ers bij het zoeken naar en de keuze van de meest geschikte externe dienstverleners.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen