Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Jüdisches Leben im Grenzraum

Looptijd: van 1 mei 2018 tot 31 december 2021

De Ehemalige Jüdische Schule, onderdeel van de Landkreis Leer, werkt met de Stichting Folkingestraat Synagoge in een excursieproject voor leerlingen samen. In gezamenlijke planning is een omvangrijk project waardoor de bestaande samenwerking tussen beide projectpartners wordt geintensiveerd en waardoor belangrijke impulsen voor het regionale en landelijke netwerk zullen worden gegenereerd. Doelstelling van de geplande stappen in het werkproces en de samenwerking is het onderzoek, het doorgeven en presenteren van de Joodse migratiegeschiedenis aan de hand van enkele voorbeeldgemeenten in Nederland en Duitsland. Hierdoor zal een compleet beeld van het Joods leven in het grensgebied vanuit historisch perspectief worden geschetst. Doelstelling is de kleurrijke en wederzijdse relaties tussen enkele geselecteerde Joodse gemeenten aan deze en aan de andere kant van de grens te tonen en hierdoor de mensen bewust te maken van het verleden. Daarnaast zullen bestaande netwerken en het geintereseerde publiek in contact worden gebracht met het onderwerp Joodse migratiebeweging en migratieervaring. Het gezamenlijke project tussen de SFS en de EJS bestaat uit twee werkfases, die als volgt inhoudelijk kunnen worden beschreven: in de eerste fase zal een grensoverschrijdend onderzoeksrapport worden opgesteld, waarin de migratieverhoudingen van de Joodse gemeenten in het Rheiderland en in Nederlandse synagegogemeenten als Groningen, Winschoten en Bourtange zullen worden onderzocht. Doelgroep van deze werkfase zijn voornamelijk bestaande netwerken en spelers. De presentatie van de onderzoeksresultaten heeft de versterking en activering van bestaande netwerken tot doel. In de tweede werkfase worden de onderzoeksresultaten passend bij de doelgroep als onderdeel van een vaste tentoonstelling, die in de synagoge in Groningen zal worden gepresenteerd, verwerkt. In de context van het nieuwe planning van de vaste tentoonstelling zal het themagebied “Joods leven in het grensgebied” een bel

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen