Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Jeugd aan zet in Midden Holland

Looptijd: van 23 december 2010 tot 23 december 2012

Het project ‘Jeugd aan zet in Midden Holland’ is gebaseerd op het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2009-2011. Het project richt zich op de meest kwetsbare jongeren, door hen extra kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Door de aanhoudende recessie is de vraag naar onervaren/laag gekwalifi­ceerde arbeids­krachten aanzienlijk teruggelopen. Met dit ESF project investeert regio Midden-Holland in de begeleiding van jongeren naar werk, scholing en/of leerwerktrajecten. Continuïteit in het hele proces van intake tot en met uitstroom is daarbij de leidraad. Ook is er een beroepentest ontwikkeld die meer kans biedt op een succesvolle match met een opleiding of een baan. Regionale bedrijven zijn intensief betrokken en hebben als leerbedrijf een belangrijke rol in het project. Cofinanciering vindt plaats vanuit de samenwerkende gemeenten. Extra aandacht is er voor jongeren zonder startkwalificatie of jongeren die worden belemmerd door een stapeling van problemen. Een deel van deze kwetsbare jongeren heeft een Marokkaanse achtergrond. Van groot belang is dat maatwerk wordt geboden. Dat geldt ook voor jonge vluchtelingen en allochtone meisjes. Het begeleiden van jongeren naar werk gebeurt in nauw overleg met de branches. Er is een brancheaanpak ontwikkeld, die 80 tot 120 jongeren aan een baan moeten helpen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen