Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Jeugdwerkloosheid West-Brabant

Looptijd: van 15 januari 2014 tot 14 juli 2015

In de regio West-Brabant slaan de gemeenten de handen ineen om de jeugdwerkloosheid te lijf te gaan. Het actieplan ‘jeugdwerkloosheid@West-Brabant’ biedt activiteiten aan voor alle jongeren tot 27 jaar, van alle niveaus.  Alle jongeren moet een eerlijke kans krijgen om actief mee te doen in de maatschappij. Het streven is de jongeren binnen boord te houden en hun talenten verder te ontwikkelen. Het hebben van een goede opleiding en/of werk is voor alle jongeren de basis voor hun verdere leven. Voor een inkomensperspectief, gewenste wooncarrière of de groei naar zelfstandigheid. Maar juist jongeren hebben het zwaar bij een teruglopende economie. Zodra het werk wegvalt, slaat het fundament onder de ambities weg. Uit de praktijk blijkt dat jongeren die werkloos worden moeilijk instromen. Bovendien bestaat er een verband tussen het niet hebben van werk en zaken als openbare orde en veiligheid, gezondheid en opvoedingsproblemen. Regio West-Brabant wil de jongeren arbeidsfit houden en verder kwalificeren, zodat zij straks meer kans maken op een baan als de arbeidsmarkt weer aantrekt. Door bemiddeling en begeleiding op school hoopt Breda dat jongeren meer geactiveerd worden om zich verder te ontwikkelen. Ook wordt zelfstandig ondernemerschap bij jonge mensen gestimuleerd. De regio zet de baanbonus in als motivatie voor werkgevers om extra (leer)banen beschikbaar te stellen voor jongeren. Diverse partijen waaronder UWV, onderwijs en werknemersorganisaties werken samen in zogeheten werkpleinen en spelen een centrale rol in de uitvoering. Het beoogde resultaat voor de 2.278 deelnemers na afloop van het project: Geplaatst op een betaalde baan 18% Geplaatst op een werkervaringsplaats, stage of traineebaan 20% Begeleid naar een opleiding (o.a. BBL of BOL) of scholing 22% Vergroting mogelijkheden tot duurzame arbeidsinspanning 40%

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen