Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

JobTreen Donneropleidingen 2

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

De J.H.Donnerschool is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met leer- of gedragsproblemen. Met behulp van ESF-subsidie helpt de school haar leerlingen aan een baan of vervolgopleiding op mbo-1,2,3,4-niveau. Ze wil de jongeren een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij geven. In leerling-werkplaatsen leren de jongeren vaardigheden om later zelfstandig te kunnen functioneren binnen het bedrijfsleven. Ook verzorgt de opleiding vakcursussen. Oud-leerlingen krijgen naschoolse begeleiding. De opleiding onderhoudt contacten met andere scholen, instellingen zoals UWV WERKbedrijf en MEE en met het bedrijfsleven. Door nauw samen te werken met het bedrijfsleven komt de J.H. Donnerschool aan nieuwe stageplekken. De school zorgt ervoor voor dat het lespakket aansluit bij de eisen van de arbeidsmarkt.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen