Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Jongeren in beweging

Looptijd: van 15 januari 2014 tot 14 juli 2015

Arbeidsmarktregio Gorinchem ontvangt subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) om initiatieven te steunen die gericht zijn op jongeren zonder werk, maar ook het voorkomen van het werkloos raken van jongeren. Vanuit het jongerenloket kunnen jongeren worden begeleid naar een baan. Naast het begeleiden naar werk blijft het volgen van een opleiding, zeker voor jongeren zonder startkwalificatie, een belangrijk aandachtspunt. Het jongerenloket biedt een herkenbaar en toegankelijk startpunt voor jongeren met vragen op het gebied van scholing en arbeid. De consulenten stippelen samen met een jongere een passende route uit die moet leiden tot het veroveren van een plek op de arbeidsmarkt. Daarbij maken de consulenten gebruik van een divers aanbod van activiteiten en instrumenten: variërend van een scholingstraject, een sollicitatietraining, verschillende workshops voor sociale vaardigheden tot loonkostensubsidie of jobcoaching. Naast het jongerenloket biedt het zogeheten ‘Mens Ontwikkel Programma’ werkloze deelnemers uit de regio een groepsgewijs re-integratietraject. Van de 495 jongeren die deelnemen aan dit ESF-project hebben 130 jongeren een baan, 40 deelnemers hebben een werkervaringsplaats, stage of traineebaan en 40 jongeren volgen een opleiding. Voor de overige 285 deelnemers zijn de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk gestegen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen