Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

JOOST mag het weten!

Looptijd: van 1 oktober 2019 tot 30 juni 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Verduurzaming is een behoorlijke kluif voor woningcorporaties. De financiële ruimte van corporaties biedt immers geen ruimte om de verduurzaming te versnellen. Investeringen in energiemaatregelen mogen niet of slechts beperkt leiden tot een stijging van de woonlasten (huur- en energielasten). Met name bij de lage huren onder € 400,- per maand is dit een uitdaging. “Energiearmoede”, het huren van een goedkope, slechte energetische woning en nauwelijks stoken uit gebrek aan financiële middelen, maakt het huidige Nul Op de Meter businessmodel voor corporaties onhaalbaar. Toch laten vooruitstrevende corporaties zoals Woonstichting JOOST zien dat met kleine stappen en beperkte investeringen significante vooruitgang is te boeken.
Woonstichting JOOST bevindt zich midden in deze energietransitie. Dagelijks worden zij geconfronteerd met keuzes in het licht van deze discussie. Woonstichting JOOST is reeds bekend met diverse koolstofarme technologieën zoals Warmte- en Koude Opslag (WKO)-installaties, elektrische radiatoren en grondgebonden warmtepompen. Woonstichting JOOST wil op basis van de eerdere minder positieve ervaringen op een innovatieve manier gaan verwarmen. Hierbij worden state-of-the-art technologieën en benaderingen ingezet in een nieuwe context.

Gezien de financiële beperkingen van woningcorporaties is een deel van de innovatie gelegen in het financieel haalbaar maken van de energietransitie door een afgestemde keuze van slimme componenten in het energiesysteem. Met een beperkte subsidie wordt een woningcorporatie in staat gesteld om een innovatief energiesysteem in eerste toepassing te demonstreren en testen. Het project kent dan ook een hoge value for money.

De doelstelling van het project is testen, demonsteren en eerste toepassing van het beoogde energiesysteem in een appartementencomplex met circa 40 wooneenheden. Het energiesysteem is een nieuwe combinatie van state-of-the-art technieken en benaderingswijzen. Uniek aan het project is de kleinschalige toepassing van de ondergrondse ijsbuffer in combinatie met de individuele warmtepompen. In alle andere toepassingen is een collectieve warmtepomp gekoppeld. De volgende koolstofarme technologieën worden gedemonstreerd in het appartementencomplex:
- collectieve ondergrondse ijsbuffer en zon-luchtcollectoren;
- individuele warmtepompen;
- geautomatiseerde geoptimaliseerde aansturing;
- PV-panelen gecombineerd met een sedum dak;
- energiebesparende installaties in het gebouw.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen