Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Kansen voor jongeren in de regio Rijnmond

Looptijd: van 17 januari 2014 tot 16 juli 2015

Meer jongeren aan het werk of terug naar school. Dat is het doel van de aanpak bestrijding jeugdwerkloosheid. In het project ‘Kansen voor jongeren in de regio Rijnmond’ bundelen 20 gemeenten in de regio Rijnmond hun krachten om jongeren naar werk, beroeps begeleidende leerweg (BBL) of school te begeleiden. Dit is een van de projecten van het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid waarvoor financiële steun uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is verkregen. De regio Rijnmond kent, net als vele andere regio's, een hoge jeugdwerkloosheid. De oorzaken hiervoor zijn onder andere gelegen in een mismatch van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit wordt nog eens versterkt als jongeren niet in het bezit zijn van de vereiste kwalificaties. Bij het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid zijn overheden, onderwijsinstellingen en andere organisaties uit verschillende gemeenten betrokken. De activiteiten in het project bestaan onder andere uit: het bemiddelen, begeleiden en plaatsen van jongeren in de Regio Rijnmond naar of in (regulier) werk en/of een leerwerkbaan. Een tool om competenties te testen ondersteunt de jongeren bij het ontdekken waar hun kracht ligt. Op deze manier kan doelgerichter gezocht worden naar werk, stage of een passende opleiding. Van de 7.000 deelnemers zijn 500 jongeren geplaatst op een baan, 1.500 jongeren hebben een werkervaringsplaats, stage of traineebaan en 2.500 deelnemers volgen een opleiding. Voor 191 deelnemers zijn de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk gestegen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen