Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

KATAM Cosmo Trucks Zwolle BV

Looptijd: van 1 januari 2011 tot 31 december 2011
Plattegrond van de locatie van het project

Cosmo Trucks is een project begonnen om de bedrijfsprocessen efficiënter en doelmatiger te laten verlopen. Op dit moment houden medewerkers zich te weinig bezig met primaire werkzaamheden en staat de loyaliteit naar de klant onder druk. Cosmo Trucks benut ESF–subsidie om te komen tot een nieuw bedrijfsproces, met de nadruk op After Sales, voor alle vestigingen.   Het herontwerp is gericht op efficiëntie en klantgerichtheid. Om te komen tot een verandering van het werkproces is een cultuuromslag noodzakelijk. Medewerkers worden ondersteund bij een nieuwe manieren van werken. Het vernieuwde bedrijfsproces moet leiden tot een stijging van de arbeidsproductiviteit en daarmee van het rendement.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen