Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Kennis en Innovatie Impuls Greenport Regio Boskoop

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 1 december 2015

De Greenport Regio Boskoop is de centrale greenport voor de boomkwekerij en betreft een cluster van onder meer tuinbouwbedrijven, toeleveranciers en kennis en onderzoeksinstellingen. De Greenport Boskoop genereert op een klein oppervlak 7% van het Nederlandse sierteeltareaal. Dit komt overeen met ruim 30% van de totale omzet in sierteeltproducten.

De boomteeltsector in Boskoop loopt voorop bij innovaties op productniveau. Van oudsher waren dit bedrijfsgebonden innovaties waarbij de kennis vooral binnen het bedrijf bleef en waarop het kwekersrecht van toepassing was. Nu wordt het steeds belangrijker om samen te werken, bijvoorbeeld om de kosten te delen, de duurzaamheid als sector te bevorderen en om de kracht van de gehele cluster te versterken. Dit betekent dat een impuls nodig is, waarbij kennis vooral achteraf wordt gedeeld.

Kennis- en innovatie-impuls Greenport Regio Boskoop bevordert het delen van praktische kennis, vaardigheden tussen bedrijven onderling en werknemers. Daarnaast wordt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeterd. Hierbij kan men denken aan het organiseren van thema bijeenkomsten, workshops en excursies.

Kennis en innovatie-impuls Greenport regio Boskoop leidt tot een actief en effectief kennis- en samenwerkingsnetwerk, waarin clusterpartijen elkaar snel weten te vinden en dat na afloop van het project zelfstandig wordt voortgezet.

Samenwerking tussen : Universiteit Wageningen, het Wellantcollege, het Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Boskoop, RPA Rijn Gouwe, Kamer van Koophandel, PZH Groen Actief, gemeente Rijnwoude, DLV Plant BV, Studieclub Regio Boskoop, Stichting Projectbureau Boomkwekerij, Stichting Vakbeurs, het Kringfonds, Rabobank en accountsbureau Flynth.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen