Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Kennis uit data voor stikstof advisering

Looptijd: van 1 juni 2021 tot 31 december 2022
Plattegrond van de locatie van het project

Aanleiding

Op boerenbedrijven komt steeds meer data beschikbaar te gebruiken om management duurzamer te doen. Het betreft een breed pallet van data over o.a. bodem, klimaat, gewas, ziekten/plagen/onkruiden/plantstress/biodiversiteit en gewasmanagement. Informatie over gewas en (on)gewenste biota/stress komt steeds meer van sensoren die de gewassen op gezette tijden scannen. Deze sensoren zitten dan op gangbare mechanisatie of autonome platforms geplaatst die regelmatig door de gewassen rijden (of er over heen vliegen) en sturen data naar portals van sensoreigenaren en (liefst ook) het BedrijfsManagementSysteem (BMS).
Er is behoefte aan software tools die kennis kunnen afleiden vanuit de vele data die nu op perceel- en bedrijfsniveau beschikbaar komt. Het modelbedrijf/Field Lab van BvdT heeft een BMS ingericht. Hier bovenop is behoefte aan data analyse tools die data combineert tot nieuwe kennis en voorspellingen. Pixelfarming Robotics ontwikkelt een data analyse omgeving, Pixelfarming Academy, voor data vanuit camera’s en andere sensoren via artificial intelligence software. Het lijkt meerwaarde te hebben deze omgeving te koppelen met BMS van de BvdT en enkele use cases te ontwikkelen. Het BMS van de BvdT bestaat uit Akkerweb/FarmMaps software van wur (www.akkerweb.nl) en Dacom (www.dacom.nl; teeltregistratie). Informatie over de tool van Pixelfarming Robotics is te vinden op https://pixelfarmingrobotics.com/pixelfarming-academy#pixelfarming-academy
Op YouTube is een uitgebreide uitleg te zien van de Robot One en het platform (4:14 tot 9:01) https://www.youtube.com/watch?v=XYeIa7BHjOM’

Doel
Het doel is aantonen van de meerwaarde van koppeling van Pixelfarming Academy data analyse aan Akkerweb in het BMS van BvdT. Onderzocht wordt hoe via deze koppeling data en agronomische modellen tot meerwaarde gebracht kunnen worden via innovatieve artificial intelligence. De use cases zijn:

Gewasgroeivoorspelling in dienst van slimme stikstofbemesting
Onkruiddetectie in dienst van plaats specifieke bestrijding

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen