Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Kennisontwikkeling Zandmotor Delfland

Looptijd: van 1 maart 2011 tot 31 december 2015
Zandmotor

Natuurlijk kustonderhoud: van zand naar land

De smalle strook van duinen, strand en vooroever (ondiepe zee voor de kust) zorgt voor bescherming tegen overstromingen, herbergt bijzonder waardevolle natuurgebieden en biedt ruimte aan zeer diverse vormen van recreatie. Maar de zee voert van nature zand weg van de Nederlandse kust, waardoor deze strook langzaam afkalft en Nederland kleiner wordt. Gezien de belangrijke functies van de kustzone is dat onwenselijk. Daarom onderhoudt Rijkswaterstaat de kust met reguliere zandsuppleties.

Innovatief is het pilotproject de Zandmotor, ten zuiden van Den Haag tussen Ter Heijde en Kijkduin. Daar werd in 2011 een schiereiland van maar liefst 21,5 miljoen m3 zand aangelegd. Onder invloed van wind, golven en stroming verspreidt het zand van de Zandmotor zich geleidelijk noord- en zuidwaarts langs de kust. Dit moet zorgen voor natuurlijk kustonderhoud, nieuwe natuur en een dynamisch recreatiegebied. Aan dit project is een omvangrijk en langlopend kennisontwikkelingsprogramma gekoppeld. Kansen voor West droeg bij aan de inwinning en verwerking van de benodigde data, evenals aan de ontsluiting van de data via een open database en aan de communicatie over (tussentijdse) bevindingen. Door inzicht te krijgen in de onderliggende processen kan een beeld worden gevormd van de bruikbaarheid van het concept Zandmotor elders in Nederland en in het buitenland. Tussentijds werd na 2,5 jaar geconcludeerd dat de kustveiligheid ter hoogte van de Zandmotor voor de korte en middellange termijn is toegenomen, dat er meer leefgebieden voor dieren en planten zijn bijgekomen en dat diverse soorten recreanten de Zandmotor hebben gevonden, waaronder kitesurfers.

Samenwerking tussen : Rijkswaterstaat, Ecoshape, Van Oord, Boskalis, provincie Zuid-Holland.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancierd met Europees geld. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

Wil je meer weten over coole dingen die bij jou om de hoek worden gedaan met Europees geld? Doe mee met de EODH-quiz en win gave prijzen!

raak geïnspireerd bekijk de fondsen