Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Kennissysteem Vistikhetmaar.nl

Looptijd: van 1 december 2017 tot 31 mei 2021

Er is veel kennis over visserij, zowel bij kennisinstituten als bij vissers zelf. Er is nog veel meer kennis nodig om de uitdagingen die zich aan blijven dienen, het hoofd te kunnen bieden. En het is vooral ook nodig dat relevante kennis op de juiste plek in de sector terecht komt. Die juiste plek is in veel gevallen: bij de aankomende (onderwijs) en actieve vissers.

Specifiek voor dat laatste is Kennissysteem Vistikhetmaar ontwikkeld: een website (Vistikhetmaar.nl) in combinatie met een samenwerkingsovereenkomst (sector, onderwijsinstituten, kennisinstituten, overheid) om deze website in te gaan zetten voor effectieve kennisverspreiding in de visserijsector, naar de (aankomend) vissers. Dit Kennissysteem is het beginpunt van dit voorstel.

Vistikhetmaar is op 11 november 2016 overgedragen aan de Sectorraad Visserij, gelanceerd en goed ontvangen. Hiermee begint eigenlijk het échte project (en dit voorstel): Kennissysteem Vistikhetmaar verder inhoudelijk uitbouwen en met alle daartoe geëigende middelen, effectief gebruikt te laten worden door de doelgroep: actieve en aankomende vissers. Daardoor zou immers de beschikbare en nieuw te genereren (wetenschappelijke) kennis een optimale bijdrage leveren aan een succesvolle en duurzame visserijsector.

De Sectorraad Visserij stemt volledig in met dit projectvoorstel. In dit voorstel wordt, in samenwerking met onze partners, een programma gepresenteerd van zowel inhoudelijke uitbouw als ondersteunende, actieve kennisverspreidingsactiviteiten:

  • Verdere verbetering van onderwijsmateriaal en toepassing(smogelijkheden) van Vistikhetmaar in het visserijonderwijs,
  • Uitbreiding (en up to date houden) van de Kennisdossiers over actuele thema’s (‘hot issues’) in de visserijsector. Te denken valt aan Aanlandplicht, Brexit, Selectiviteit, Ondernemerschap, Energie, etc.
  • Kennisverspreidingsactiviteiten, op basis van dialoog met (aankomend) vissers op drempels te slechten en kennisbehoeften af te stemmen: het opzetten van een netwerk van vaste aanspreekpunten in visserijhavens/plaatsen, themadagen gekoppeld aan kennisdossiers, cursusprogramma’s voor speciale doelgroepen (b.v. jonge, high potentials in de visserij), Masterclasses.

Met dit integrale programma wil de aanvrager binnen de projectperiode van 3 jaar, een veel effectievere en duurzame kennisverspreiding in de visserijsector realiseren.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen