Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

KI-AGIL

Looptijd: van 1 juli 2020 tot 30 juni 2022

De doorlopende ontwikkelingen binnen de informatietechnologie – in het bijzonder op het gebied van digitalisering, data analyse en daarop voortbouwend kunstmatige intelligentie (AI) – openen nieuwe deuren voor de industriele productie, intelligente producten, diensten en informatiseringsystemen: grote hoeveelheden datam.b.t. machines, opdrachten en gebruikersgewoonten van klanten kunnen tegen een lage kostprijs gedetailleerd vastgelegd, automatisch verwerkt en d.m.v. KI zelfsturend geanalyseerd worden. Voorts kunnen machines door middel van AI (marine learning), op zelfstandige wijze maatregelen zoals handelingsprotocollen ontwikkelen. Dit resulteert in een groot potentieel voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en de daaraan verbonden door data ondersteunde business modellen.Tegelijkertijd mag niet over het hoofd worden gezien, dat technologie zoals AI mogelijkerwijs ook in meer gevoelige levensgebieden zal worden ingezet en in ethisch, juridisch, cultureel en institutioneel opzicht zo moeten worden ingebed, dat maatschappelijke basiswaarden en de fundamentele rechten van het individu gewaarborgd blijven.Technologie moet daarbij een passende rol in dienst van de maatschappij en de mensheid blijven vervullen.Het doel van KI-Agil is om, speciaal voor MKB bedrijven, de voorwaarden voor de implementatie van AI en de hierop steunende innovatieve branches te verbeteren. De Hanzehogeschool Groningen en het Instituut voor Duale Studies verkennen binnen zes MKB’s de grenzen van AI en zoeken naar implementeerbare gebruikersmogelijkheden, met het doel om nieuwe werkvormen en businessmodellen in samenwerking met deze bedrijven te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke grondbeginselen. 10 andere bedrijven in het grensgebied worden geinformeerd over de mogelijkheden omtrent de inzet van AI, wat in een vervolgproject verder uitgewerkt kan worden.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen