Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

KICIS

Looptijd: van 1 januari 2020 tot 31 december 2021
Plattegrond van de locatie van het project

KICIS is als fieldlab onderdeel van de opzet van een kennis- en innovatiecentrum, zodat bedrijven in Zeeland kunnen beschikken over specialisten op het gebied van calamiteitenbestrijding die op termijn continue leren over innovatieve technieken en middelen, te beginnen met onderzoeken en testen op welke manieren de grootschalig toepassing van waterstof in de industrie de uitgangspunten en kaders voor hulpverleners voor het in stand houden van het huidige veiligheidsniveau verandert en inzicht hierin biedt. De start-up van een kennis- en innovatiecentrum voor veiligheid met belangrijk speerpunt de calamiteitenbestrijding voor de industrie en scheepvaart (KICIS) wordt geïnitieerd door het Schelde Safety Network (SSN) in samenwerking met een aantal inhoudelijk betrokken MKB partners. Deze aanvraag bij OPZuid is onderdeel van een breder veiligheidsprogramma, vorm te geven in een test en onderzoekcentrum opgestart door het SSN en haar leden, dat past in het operationaliseren van het programma voor de (chemische) industrie “Safety Delta Nederland 2030” dat de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) eind 2018 heeft gelanceerd. KICIS moet aantonen dat we veiligheidsonderwerpen kunnen aanpakken in de triple helix gedachte en vertalen naar werkbare eindproducten of werkwijzen en beoogt een proeftuin te zijn voor de VNCI.

De fysische en chemische eigenschappen van waterstof zijn aanmerkelijk anders dan de gassen waarmee we tot nu toe werken en waarop maintenance is ingericht. Zo zijn explosiegrenzen, het effect van een explosie van waterstof, veiligheidsafstanden, brandgedrag en het effect op de omgeving van een brand of lekkage anders dan wat hulpverleners, industrieel ontwerpers en maintenance operators nu met bijvoorbeeld aardgas gewend zijn. Het H2-platform, een groeiend samenwerkingsverband tussen de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat en organisaties en bedrijven die zich bezighouden met waterstof, ziet innoveren van waterstofveiligheid als een onontgonnen gebied. Daarnaast heeft het Instituut Fysieke Veiligheid gepubliceerd over kennistekorten over waterstof. KICIS is gericht op onderzoek en innovatie van de technieken en middelen voor calamiteitenbestrijding, en draagt in het verlengde hiervan bij aan de vraag naar goed opgeleide calamiteitenbestrijders op de arbeidsmarkt. Zeeland richt zich op een economische structuur waarbij verdere groei van de chemische industrie en maritieme sector een belangrijke rol spelen. In de meest ruime zin wordt maintenance beschouwd als ‘ het in goede staat houden van zaken’. In de aanvraag voor OP Zuid wordt met het in goede staat houden niet alleen gedoeld op de fysieke taak van (onderdelen) van een installatie, maar ook ‘ de voorziening’, of ‘ het veiligheidsniveau’.
Maintenance kan in de krappe zin gaan over het onderhoud aan bijvoorbeeld een brandblusinstallatie, maar in de ruime zin over het in stand houden van het veiligheidsniveau, waarin naast de middelen (installatie) het ook gaat over mensen (bijvoorbeeld de noodorganisatie) en organisatie (structuur/methodes/procedures). In het kader van duurzame veiligheid moet maintenance zich wat SSN betreft richten op de ruimere betekenis. Maintenance gaat wat SSN betreft over het duurzaam in stand houden van minimaal het huidige veiligheidsniveau. Door nieuwe (technologische) ontwikkelingen en maatschappelijke vragen als de energietransitie en duurzame veiligheid worden niet alleen technische instandhoudingsvraagstukken actueel, maar kunnen ook echte ingrepen in het totale systeem van mensen, middelen en organisatie actueel worden. In dit voorstel maken we de beweging van ‘het in stand houden’ van maintenance naar het ‘innoveren van maintenance’. De doelstellingen van SSN komen naadloos overeen met de innovatiehoofdlijn ‘duurzame procesindustrie’ uit het Innovatieprogramma MAINTENANCE Zuid-Nederland

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen