Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Kiezen voor Kansen Verkleinen mismatch onderwijs – arbeidsmarkt Den Haag 2021-2023

Looptijd: van 1 januari 2021 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Wist?jij op je 14e?al wat je later wilde worden? Grote kans van niet.?Maar vmbo-leerlingen moeten dan al wel een richting kiezen, en twee jaar later een vervolgopleiding. Keuzes die bepalend zijn voor hun toekomst.?
Vooral voor jongeren uit wijken met sociaaleconomische achterstand is?het?niet?makkelijk?deze keuze goed doordacht en geïnformeerd te maken. Over het algemeen hebben zij namelijk minder rolmodellen in hun omgeving, en hun leefwereld is meestal kleiner. En wie zelden zijn of haar wijk uitkomt, weet niet wat voor enorm scala aan beroepen er bestaat.??
Juist die jongeren geeft JINC Den Haag net dat steuntje in de rug, dat ze nodig hebben op weg naar een eerlijke start op de arbeidsmarkt en een succesvolle toekomst. Van 2017 tot en met 2020 steunt Kansen voor West ons daarbij . In het programma Kiezen voor Kansen gingen 9.150 basisschool en vmbo-leerlingen op Bliksemstage en Sollicitatietraining. Zij zagen wat er allemaal voor hen te koop is op de arbeidsmarkt, leerden zich thuis voelen in een professionele omgeving, én kregen waardevolle tips over hoe ze zo'n stage of baan ook echt kunnen bemachtigen.
Het JINC programma Kiezen voor Kansen 1.0 heeft haar doelstellingen behaald. We hebben het beoogd aantal leerlingen bereikt en een netwerk van deelnemende scholen en bedrijven opgebouwd.
De basisinfrastructuur staat, het eerste prototype heeft gewerkt. We zijn dan ook goed op weg door Kiezen voor Kansen 1.0. De belangrijkste learnings zijn dat we samen met scholen en bedrijfsleven veel bereikt hebben:
- We hebben jongeren betere keuzes leren maken voor hun toekomst.
- We hebben ze meer zelfvertrouwen gegeven door ze te laten ontdekken welke beroepen er zijn op de arbeidsmarkt.
- We hebben ze thuis laten voelen in een professionele omgeving door het volgen van sollicitatie trainingen
- We versterkten de social cohesie: door ontmoetingen tussen professionals en jongeren met een sociaal economische achterstand
- Positiever beeld van deze doelgroep: een eerlijke kans op de arbeidsmarkt kan alleen ontstaan wanneer ook professionals openstaan voor deze jongeren.
- Het vergroten van de leefwereld van de jongeren
- Positieve bijdrage aan mismatch op de arbeidsmarkt

De brede basis staat. Gaandeweg dit programma hebben wij nieuwe ontwerpprincipes gedefinieerd voor een volgende stap in deze aanpak; ons prototype Kiezen voor Kansen 2.0:

- doorlopende leerlijn: Beroepsoriëntatie (Bliksemstage) moet doorlopend plaatsvinden van onderbouw (voor de profielkeuze in klas 2) naar bovenbouw (voor de MBO opleiding keuze in klas 4, dit is nieuw). Beide keuzes zijn essentieel om een mismatch met de arbeidsmarkt te voorkomen.
implementatie: doorlopende beroepsoriëntatie middels Bliksemstages in de onderbouw en bovenbouw van het vmbo zodat jongeren bij elke keuze voldoende recente ervaringen hebben.

- carrière coaching - Naast het bieden van ervaringen (Bliksemstage, Sollicitatietraining) hebben jongeren ook steun nodig om deze ervaringen te duiden: Wat past bij mij? Wat betekent het als ik een Bliksemstage wel of niet leuk vond? Hoe kan ik mensen in mijn omgeving (netwerk) om advies of hulp vragen? Deze gesprekken willen wij organiseren met professionals uit het bedrijfsleven (carriere coaches, een nieuw onderdeel).
implementatie: In klas 4 begeleiden professionals uit het bedrijfsleven de jongeren bij het maken van hun keuze voor een mbo-opleiding in het nieuwe project Carrière Coach. We verrijken het project Carrière Coach met een netwerktraining die jongeren helpt hun sociaal kapitaal te vergroten en in te zetten op weg naar een baan.

- koppeling tussen de onderdelen - sterkere matching met interesses jongere:
De Sollicitatietraining in klas 3 wordt gekoppeld aan het gekozen profiel in klas 2. Training en profiel wordt hierbij strakker op elkaar afgestemd. Bovendien gaan we het hele programma aan 1 cohort jongeren aanbieden zodat zij de maximale positieve impact van deze interventies krijgen.

Verder hebben we de basis van onze projecten verder vernieuwd met het idee de basis nog sterker en efficienter te maken:
- Binnen JINC heeft een digitaliseringsslag plaatsgevonden. Er is een online portal ontwikkeld waar bedrijven en scholen informatie kunnen vinden en waar de projecten digitaal ingepland kunnen worden.
- De projecten zijn robuuster gemaakt. Er zijn alternatieve versies (digitaal en 1,5 meter) ontwikkeld, waardoor de projecten van JINC ook doorgang kunnen vinden ten tijde van de covid-19 maatregelen. JINC kan schakelen tussen digitale, 1,5 meter en reguliere projecten, waarbij de voorkeur uitgaat naar de reguliere versie, maar waarbij de maatregelen en mogelijkheden in acht worden genomen.
- JINC werkt continue aan het verbeteren en up-to-date houden van de projecten op basis van feedback en evaluatie van leerlingen, docenten en bedrijven. Zo wordt in najaar 2020 nieuwe lesmateriaal voor de projecten Bliksemstage en Sollicitatietraining in gebruik genomen.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen