Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Kontaktlo(o)s Laden

Looptijd: van 1 mei 2018 tot 31 december 2021

Het project ?Kontaktlo(o)s Laden? heeft tot doel het ontwikkelen en vervolgens demonstreren van innovatieve producten en diensten rond contactloze oplaadsystemen voor elektrische vervoermiddelen. In het project werken 13 (MKB-)bedrijven, ondersteund door 3 overheden, aan de ontwikkeling van verschillende demonstrators met verschillende vermogens. Het systeem voor vermogens tot 30kW wordt getest in een pilot voor autonoom vervoer bij het OZG in Scheemda. Het systeem voor vermogens tot 3 kW wordt gecombineerd met een slim monitoring en volgsysteem. De uitvoering gericht op de eBike wordt ingebouwd in een fietsenstalling en getest tijdens (grensoverschrijdende) fietsmanifestaties in Drenthe en Emsland. Het systeem dat onderdeel wordt van scooter-sharing (deelscooter) en de Drymer wordt in de praktijk getest op het Emsland MoormuseumHet project draagt met haar aanpak bij aan de acceptatie van elektrisch vervoer. Deelnemende bedrijven zien de ontwikkeling van producten als kans voor de toekomst. Innovatief is de toepassing van contactloos laden bij autonome voertuigen. De toepassing in fiets- en scooter deelsystemen is -voor zover bekend- uniek. Contactloos laden maakt nieuwe verdienmodellen voor bedrijven mogelijk. De deelnemende bedrijven zien in dit project dan ook mogelijkheden voor toekomstige omzet.Het project draagt in potentie bij tot meer werkgelegenheid in de regio en ?indirect- tot beter openbaar vervoer en een lagere milieubelastingHet project met een looptijd van 44 maanden kent een begroting van ? 1.893.815. Hieraan nemen 14 partners deel.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen