Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Koudewinning Ouderkerkerplas

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 december 2015

's Zomers vormt de waterkwaliteit in de Ouderkerkerplas een groot probleem. Als gevolg van hoge fosfaatconcentraties, warmte en licht groeien algen explosief. Ook de voor mens en dier giftige blauwalg duikt jaarlijks op. Het troebele, vaak stinkende water maakt recreatie zoals zwemmen onmogelijk en beperkt planten- en dierenleven.

Als waterbeheerder draagt Waternet zorg voor een goede waterkwaliteit in haar beheergebied. Waternet zoekt naar oplossingen voor de fosfaat- en algenproblematiek. Waternet en de Radboud Universiteit Nijmegen denken gezamenlijk een mogelijkheid te hebben gevonden om het fosfaatprobleem op een goede en relatief goedkope wijze op te kunnen lossen. De innovatieve methode houdt in dat zuiver zuurstof vlakbij de bodem van de plas wordt toegediend. Dit leidt tot oxidatie van gereduceerd ijzer, waardoor dit samen met fosfaat neerslaat. In de Ouderkerkerplas doet zich een unieke kans voor om deze innovatieve methode in de praktijk toe te passen. Energiebedrijf Nuon gaat hier het koude water van onder uit de plas gebruiken om bedrijfsgebouwen in de omgeving te koelen. Na het koelproces wordt het gebruikte water in de hogere, warmere waterlaag geloosd. Dit proces levert een energiebesparing op en daarmee een C02-emissiereductie van 80%.

De combinatie van koudewinning met waterkwaliteitsverbetering biedt grote voordelen voor alle betrokken partijen: schone energie en dus C02-emissiereductie, meer en betere mogelijkheden voor recreatie in en rond de plas en verhoging van natuurwaarden.
Als de techniek werkt zoals verwacht wordt, zal het op een veel grotere schaal kunnen worden toegepast. Het kan een uitkomst bieden voor vele plassen die problemen hebben met fosfaateutrofiëring, zowel in Nederland als elders in de wereld. Zeer kansrijk zijn daarbij locaties waar de methode gecombineerd wordt met koudewinning.

Samenwerking tussen : Waternet, B-Ware/Universiteit Nijmegen, de Provincie Noord-Holland en Nuon.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen