Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Kringlopen maken bij agrariërs

Looptijd: van 1 september 2016 tot heden

Er zijn mooie ideeën voor een duurzame en circulaire Friese landbouw, die rekening houdt met de eigenschappen van het Friese platteland. Maar hoe start je zo'n project? En welke technieken kunnen hierbij helpen?

Kom een kijkje nemen!

Voor dit project hebben meerdere bedrijven de handen ineengeslagen. Maak kennis met de vele innovaties en bijzondere ideeën van deze onderzoekers. Nieuwsgierig? Tijdens het Weekend van de Wetenschap op 5 en 6 oktober kun je zelf een kijkje komen nemen! 

Ontdek hoe diverse waardevolle stoffen uit mest worden gescheiden en ga zelf aan de slag met een kleine proefopstelling. Neem een kijkje bij de ontwikkelingen in de bouw van de algenreactoren en het pre-prototype van een vergistingsinstallatie, en kom alles te weten over de teelt van soja op voedingsarme gronden in Nederland met behulp van schimmels.

Europa om de hoek is trotste partner van het Weekend van de Wetenschap

afbeelding open dag biond

Er zijn mooie ideeën voor een duurzame en circulaire Friese landbouw, die rekening houdt met de eigenschappen van het Friese platteland (o.a. het veenweidegebied). Maar hoe start je zo'n project? En welke technieken kunnen hierbij helpen? In dit project hebben meerdere bedijrven de handen ineengeslagen. De bedrijven hierbij betrokken zijn; Autark Energy Systems, Solar Oil Solutions, INNOMBC, O&N, P3 en BIOND

Wist je dat?

Er zijn 40 collectieven die subsidie ontvangen en die vervolgens de agrariërs een vergoeding geven voor hun werkzaamheden. Meer informatie vindt u op www.portaalnatuurenlandschap.nl Europa kijkt hier met veel belangstelling naar omdat dit systeem goedkoper is dan het individueel afsluiten van overeenkomsten met agrariërs.

Kenmerkend voor Leader is dat besluitvorming over subsidies in de regio plaatsvindt. Europa telt in totaal meer dan 2500 van deze gebieden. Op de site van www.netwerkplatteland.nl vindt u welke gebieden Nederland heeft aangewezen.

Omdat de Europese subsidiegelden voor POP3 vallen onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en omdat de landbouw een belangrijke drager is van de kwaliteit van het landelijk gebied, is met de Tweede Kamer afgesproken dat deze subsidiegelden vooral terecht moeten komen bij de agrariërs.

Bijzonder is dat de waterschappen bij veel projecten wel cofinanciering op tafel leggen, maar dat de provincies alle gevallen de subsidies voor water en natuur verstrekken. Dit gebeurt in nauwe onderlinge samenwerking.

De aanDe digitale formulieren worden beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in één centraal computersysteem. vrager merkt daar niet veel van; deze zal in de praktijk in het centrale systeem komen via de site van een provincie of via het ministerie van EZ.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen