Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Laser-Fertigung in KMU

Looptijd: van 1 april 2018 tot 31 maart 2021

Lasertechniek wordt steeds meer toegepast in de productie en hoewel de investeringskosten dalen en lasersystemen productiever worden, is er niet altijd sprake van een rendabele exploitatie. Daarom moet het potentieel van de laserbron bij de bewerking zo goed mogelijk worden benut. Geoptimaliseerde productieprocessen en ?installaties bestaan echter alleen voor standaardbewerkingen en grote industri?le klanten. In het nog lopende project ?Laser-productietechniek? kon worden aangetoond dat bij zulke productiemethoden veel potentieel ongebruikt blijft, vooral bij systemen die door MKB?s kunnen worden gebruikt en niet specifiek aangepast zijn. Bij studies naar toepassing van hogesnelheidsmethoden met lasertechniek in productieafdelingen van regionale MKB?s kon een optimalisatiepotentieel gevonden worden van een factor van 30 t.o.v. van de op dit moment bereikte snelheden.Het is de bedoeling om in een vervolgproject ongebruikt potentieel van de lasersystemen te ontsluiten voor een zo groot mogelijke toepassing in productieprocessen in regionale MKB?s. Zulke ondernemingen profiteren vaak niet van actuele ontwikkelingen, omdat de bijbehorende techniek niet toegesneden is op het eisenprofiel. D.m.v. een adequate realisatie in de vorm van een demonstratiemodel, moet worden aangetoond dat dergelijke aanpassingen mogelijk zijn en dat toptechnologie en MKB elkaar niet uitsluiten en tenslotte in dergelijke productieomgevingen een rendabele inzet van lasers mogelijk is.Om dit tot een succes te maken dient het bestaande projectteam te worden uitgebreid met een bouwer van speciale machines en een MKB bedrijf als technologiegebruiker. Voorts moet een adequate realisatie van de high speed technologie worden uitgewerkt. Verder zijn andere toepassingen gepland en ge?nteresseerde bedrijven mogen meewerken. Hierdoor moeten impulsen voor verdere verspreiding van het gebruik van lasers in de programmaregio worden ge?nitieerd en structuren voor gebruik van hoogtechnologie worden gevestigd

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen