Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Laser-Fertigungstechnik

Looptijd: van 1 januari 2016 tot 31 maart 2018

De betekenis van laserstraling als modern instrument neemt continu toe. Wanneer metaal gesneden, kunststof gelast of verpakkingen beschreven worden, gebeurt dit in toenemende mate door lasertechniek. Daarbij is het noodzakelijk dat er tussen de laserstraal en object een gecontroleerde beweging wordt uitgevoerd om de werking van de laser in vastgestelde banen te leiden. Door de snelle productietoename kan de laserstraal met steeds hogere snelheid boven de component worden bewogen. Dit leidt tot een stijging van de productiviteit en exploitatie. Intussen is echter de technologische ontwikkeling van de laserstraalbronnen op een punt aangekomen waarbij met de bestaande technologie de laserstraal vaak niet meer voldoende snel en precies over het object kan worden geleid om van het hele potentieel van de lasertechniek te kunnen profiteren. Deze beperking zal in de toekomst innovatieve ontwikkelingsprocessen brancheoverstijgend belemmeren en heeft volgens onderzoek van het Lasercentrum van de FH Münster (LFM) ook voor de EUREGIO een niet te onderschatten relevantie. Om de optredende beperking door de straalgeleiding te overwinnen, kunnen bestaande technologieën niet langer gebruikt worden. Alleen door een sterke innovatie met een volledig nieuwe aanpak kan een duurzame oplossing bereikt worden. Het bijbehorende ontwikkelwerk is intensief en wordt op dit moment alleen door financieel sterke grote industriële bedrijven bij hun specifieke toepassingen opgepakt. Als bij de nu beginnende ontwikkelingsprocessen van nieuwe straalgeleiding- en bewerkingsmethoden regionaalspecifieke productie-aspecten van het aanwezige MKB betrokken worden, dan kunnen bedrijven in het EUREGIO-gebied sneller en doelgerichter bij de aanstaande technologieverandering geholpen worden. Het doel van het aangevraagde project is te onderzoeken of hogesnelheidsprocessen op de “klassieke” manier van lasermateriaalbewerking aan het regionale MKB kan worden overgedragen en met welke inspanning en in we

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen