Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Laserabtrag lokaler Fehlstellen

Looptijd: van 1 juli 2020 tot 31 maart 2022

Poedercoating is inmiddels een veel gebruikt proces, zowel in de industri?le omgeving als voor consumentenproducten (bijv. voertuigframe, huishoudelijke apparaten, gevelelementen). Het poedercoatingproces verloopt echter niet altijd vlekkeloos; ca. 5-10 % van de componenten heeft gebrekkige gecoate plekken. Gepoedercoate onderdelen die gebreken vertonen en van weinig waarde zijn, worden als schroot afgevoerd; dure onderdelen worden daarentegen gerepareerd, c.q. hersteld. Dit wordt momenteel als volgt gedaan:1. transport van het defecte onderdeel naar een gespecialiseerd bedrijf2. decoating waarbij milieubelastende chemicali?n worden ingezet3. terug transporteren en handmatige behandeling4. opnieuw poedercoatenDoor het gebruik van innovatieve technieken streeft Kamp Coating Apeldoorn BV ernaar om de kwaliteit van de productie voortdurend te verbeteren en tegelijkertijd de impact op het milieu te verminderen. Door de samenwerking met het Laserzentrum van de FH M_x0081_nster in het kader van het lopende INTERREG-project 'MOVERO' werd Kamp Coating zich bewust van de alternatieve mogelijkheden op het gebied van bewerking met lasers. Waar tot nu toe alleen werd gedacht aan volledige verwijdering van de oppervlakte, bieden moderne laserprocessen veel meer mogelijkheden. Het bestralingsproces kan worden geregeld dat alleen vooraf vastgelegde oppervlakken worden verwijderd. Met een nauwkeurig gestuurde laserstraal kan alleen het plekje met de beschadigde coating gericht worden vrijgemaakt in plaats van het gehele onderdeel. De eerste tests met verschillende coatingpatronen lieten positieve resultaten zien. Als een latere hercoating van deze plekken met voldoende kwaliteit mogelijk zou zijn, dan zou alleen nog maar reparatie van de beschadigde plekken nodig zijn. Om een wetenschappelijk verantwoord antwoord op deze vraag te kunnen geven, wordt het onderzoek begeleid door de Universiteit Twente.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen