Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Last planner system

Looptijd: van 1 januari 2011 tot 31 december 2011
Plattegrond van de locatie van het project

Bouwbedrijf Balemans BV wil de arbeidsproductiviteit verhogen door een nieuwe werkwijze te implementeren: het Last Planner System. Dit betekent een nieuwe wijze van organiseren, waarbij verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid verschuift naar de last planner, dus zo dicht mogelijk op de werkvloer. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de kunde van vakmensen. Balemans wil het complexe bouwproces efficiënter maken door eerdere en intensievere afstemming, zowel in- als extern.   De verantwoordelijkheden moeten zo laag mogelijk in de organisatie komen te liggen. Medewerkers moeten meer inspraak krijgen in het proces en zich betrokken gaan voelen bij hetgeen ze uitvoeren. Centraal doel: Maximale klanttevredenheid door het leveren van uitstekende kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten binnen de geplande bouwtijd. Last Planner System helpt daarbij.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen