Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

LEEF

Looptijd: van 1 oktober 2020 tot 30 september 2023
Plattegrond van de locatie van het project

In het Parijsakkoord, en de daarvan afgeleide Europese-, landelijke- en regionale doelstellingen en bijbehorende wetgeving, is de transitie naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving een van de hoofddoelen. Concrete doelstellingen voor de gebouwde omgeving zijn bv. vastgelegd in het Nationaal Klimaat- en Energieakkoord, het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie, de Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid en het Collegeprogramma 2019-2023 van de provincie Limburg. Duurzame energieopwekking en energiebesparing in de gebouwde omgeving zijn essentieel voor het bereiken van de afgesproken doelstellingen.
Het LEEF project heeft de volgende drie doelen die elk een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan deze doelstellingen:
• het aantonen, dat zonnepanelen met vuilafstotend gekleurd dekglas in commerciële afmetingen kunnen worden gemaakt, en dat deze succesvol kunnen worden geïntegreerd in de façade van bewoonde gebouwen;
• het aantonen dat slimme thermochrome ramen in een afmeting van min. 80 x 80 cm² kunnen worden geproduceerd, en dat deze succesvol kunnen worden geïntegreerd in de façade van een testgebouw.
• het realiseren van een vraag gestuurde, open innovatieomgeving die aan meerdere (MKB) ondernemers in de waardeketen ruimte biedt voor het testen en ontwikkelen van technologische innovaties op het gebied van functionele coatings op glas voor energieopwekking of -besparing in de gebouwde omgeving.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen