Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Leerpraktijkcentra voor Rotterdam-Zuid

Looptijd: van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Samen met MKB Rotterdam Rijnmond en Stichting Woonbron is gemeente Rotterdam in het project Leerpraktijkcentra actief om inwoners uit Rotterdam Zuid die een uitkering ontvangen weer terug te brengen in het arbeidsproces en daarmee de bijstandsafhankelijkheid te verlagen. Daarvoor ontwikkelen wij leerpraktijkcentra in de wijk. Hiermee realiseren we concreet:
1. Minimaal 3 leerpraktijkcentra in Rotterdam-Zuid
2. In totaal 190 deelnemers aan het werk in leerpraktijkplaatsen tijdens projectperiode
3. Uitstroom uit bijstand van 50% van de deelnemers naar werk in het MKB, school of overig
Veel mensen in Rotterdam Zuid missen de aansluiting op de arbeidsmarkt en hebben onder andere moeite om langdurig en duurzaam uit de uitkering te komen. Voor velen is direct deelnemen in het reguliere arbeidsproces vanwege bijvoorbeeld fysieke belemmeringen, psychische problemen, schulden een stap te ver. Mensen vinden het lastig om structuur te krijgen in hun leven en zich te ontwikkelen. Extra ondersteuning voor deze mensen helpt om structuur en inkomensonafhankelijkheid te realiseren.
Door de Coronacrisis is juist nu de urgentie extra groot voor een geïntensiveerde aanpak van dit probleem op Zuid. Corona maakt de kwetsbaarheid van bewoners in achterstandswijken extra zichtbaar: De absolute daling van het bijstandsbestand op Zuid die vanaf 2018 is ingezet, kwam als gevolg van Corona in 2020 tot een eind. En hoewel in heel Rotterdam sprake was van een stijging van het bijstandsbestand, steeg deze op Zuid harder dan in de rest van de stad en de rest van de G4.
Er wordt in 2021 meer impact op reële economie en werkgelegenheid verwacht: een stijgende werkloosheid omdat bedrijven alsnog gaan herstructureren of failliet zullen gaan. Dit betekent dat door de pandemie veel mensen hun baan zullen verliezen. Sectoren en bedrijven die voor de crisis door verschillende redenen al slecht draaiden zullen naar verwachting de crisis niet overleven.
In de Leerpraktijkcentra brengen we de inwoners van Zuid vaardigheden bij en leggen we de link met die sectoren in het MKB waar de kansen liggen op werk.
Het idee is niet nieuw, instrumenten die toeleiden naar werk zijn er ook al. Echter, is deze opzet innovatief omdat het in de wijk georganiseerd wordt en er velen van profiteren. Maar ook omdat het leerpraktijkcentrum de kans biedt het getekende leerwerkakkoord MKB te operationaliseren en dus duurzaam te verzilveren in de praktijk. Het Leerpraktijkcentrum pakt de mismatch op de arbeidsmarkt tweeledig aan;
- Door via gerichte uitstroomprofielen aansluiting te zoeken bij sectoren waar vraag naar is en door het aanleren van de juiste vaardigheden om duurzaam overeind te blijven op de arbeidsmarkt.
- Door de crisis komen helaas naar verwachting de komende jaren meer mensen in Zuid in de knel, waardoor het nu opzetten van Leerpraktijkcentra op Zuid des te meer noodzakelijk is. Hierdoor hebben we de komende jaren een werkzame structuur gecreëerd en kunnen we mensen die als gevolg van Corona in de problemen zijn gekomen eerder en beter helpen naar een (andere) baan.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen