Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Leonardo da Vinci Innovation (werktitel)

Looptijd: van 1 maart 2019 tot 30 juni 2022

Oude IJsselstreek, Bocholt, CIVON en andere D / NL organisaties waren initiatiefnemers van Leonardo da Vinci Innovation. Het Leonardo da Vinci jaar 2019 zal aanleiding zijn om met als achtergrond de traditionele maakindustrie in het grensgebied en de ontwikkeling naar Smart-Industry: ? permanente aandacht voor de wereld van de techniek te realiseren ? de grensregio als perspectiefvolle, innovatieve regio op de kaart te zetten. Uit vooronderzoek bleek dat het regionale bedrijfsleven grote behoefte zal krijgen aan technisch gekwalificeerd personeel en dat het aantrekkelijk aanbod dat het regionale bedrijfsleven te bieden heeft voor technische vakkrachten, ook bij de eigen bevolking weinig bekend is. Met het programma van Leonardo da Vinci Innovation willen we daar wat aan doen aan de hand van de thema?s Jeugd, Techniek, Creativiteit en Participatie: Jeugd: (basisschool)leerlingen door concrete trajecten (workshops, techniekdagen, talentweken e.d.) attent maken op het thema techniek en innovatie en in contact brengen met de hogeschool (Jeugduniversiteit, Wonen op het water en IJzerwijs) Techniek: studenten en leerlingen in contact brengen met innovatieve bedrijven in de regio om de aantrekkingskracht van de regio voor afstudeerders te bevorderen (Talententuin, Techniekdag) Creativiteit: de technische en innovatieve potenties van het regionale bedrijfsleven bevorderen (Industrie 4.0 en Kunst & Handwerk) Participatie: voor brede delen van de bevolking focus leggen op innovatie en techniek (Publieksmanifestaties) Jaar van Leonardo da Vinci: Leonardo da Vinci als inspiratiebron en symbool voor het bereiken van de doelstellingen. De trajecten worden georganiseerd onder regie van het Leonardo projectbureau. Zij vullen elkaar aan en volgen dezelfde doelstelling: op een laagdrempelige en creatieve manier worden techniek en innovatie en het potentieel van het bedrijfsleven aan beide kanten van de grens gepresenteerd.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen