Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Leren werken 3

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

Op de Van Heemskerkschool zitten jongeren die leer- of gedragsproblemen hebben. Ze zijn weinig zelfstandig en sociaal erg kwetsbaar. De leerlingen hebben zowel op school als bij de overgang naar de arbeidsmarkt veel begeleiding nodig. De Van Heemskerkschool biedt de jongeren een persoonlijke aanpak en aangepaste leerprogrammas. Op deze manier kunnen ze succesvol en zelfstandig doorstromen naar andere scholen, beroepsopleidingen en/of stages. In totaal betreft het ESF-project 45 jongens en meisjes van vijftien jaar en ouder. De opleiding vertelt de leerling wat werken inhoudt en wat voor vaardigheden hij of zij daarvoor nodig heeft. Daarnaast verzorgt ze vakcursussen en -trainingen. Om de arbeidsintegratie van de leerlingen te vergroten is er is een nauwe samenwerking tussen de school en het voortgezet speciaal onderwijs, het bedrijfsleven, gemeenten en UWV WERKbedrijf.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen