Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Leren werken moet je doen

Looptijd: van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012
Plattegrond van de locatie van het project

De Herman Broerenschool is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. De leerlingen uit de bovenbouw, 15 tot 20 jaar, nemen deel aan het ESF-project. Een van de kerntaken van de Herman Broerenschool is deze jongeren voor te bereiden op hun toekomstige positie op de arbeidsmarkt. Onderwijs en arbeid zijn niet langer twee activiteiten die op elkaar volgen in de tijd, maar schuiven (meer) in elkaar: onderwijs, arbeidsscholing en bemiddeling naar een baan lopen in elkaar over. Deze trajectmatige benadering steunt op individuele trajecten, waarin leerlingen stapsgewijs werken aan hun eigen toekomst. De inhoud van de trajecten wordt in trajectplannen vastgelegd. Deze plannen worden zoveel mogelijk ‘op maat’ gemaakt. Bij het opstellen van de plannen speelt een groot aantal persoonlijke factoren een rol, zoals cognitieve, sociale en motorische vaardigheden en beroepsinteresses. Door in te zetten op (de ontwikkeling van) een beroepsinteresseonderzoek, branchegerichte cursussen, leerlingwerkplaatsen en nazorg wil de school de aansluiting van scholing naar arbeid verbeteren en de kansen voor de leerlingen op de arbeidsmarkt vergroten.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen