Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Leve(n) de Bodem (INTERREG VLA-NED)

Looptijd: van 1 oktober 2016 tot 30 september 2019

 

In de landbouw nam de productie per hectare enorm toe in de laatste decennia. Dat grote succes kent echter een keerzijde: het intensieve gebruik van de landbouwgrond zorgde voor een achteruitgang van de bodemkwaliteit. Deze teloorgang werd onder meer veroorzaakt door gebruik van zware machines, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Gevolg: de bodem verloor zijn bufferende werking. 

'Leve(n) de Bodem’ wil zo’n 200 landbouwers aanmoedigen om aan herstel en verbetering te doen. Om de negatieve spiraal te doorbreken is een transitie in denken en doen van landbouwondernemers noodzakelijk.

Dankzij nauwe samenwerking tussen o.a. Proefcentra Inagro, PCG, de Rusthoeve en de Hooibeekhoeve als kennis- en expertisecentrum voor land- en tuinbouw worden vernieuwende technieken en kennis ingezet. Zo wordt er in functie van de optimalisatie van de bodemgezondheid bijvoorbeeld geëxperimenteerd met plaatsspecifiek bekalken om een optimale bodem-pH te handhaven en kan de grond ‘ontsmet’ worden dankzij groenbemesters (biofumigatie). De deelnemende landbouwers implementeren de maatregelen en via een bodemscan wordt de effectiviteit hiervan gemonitord. Deze scan geeft een beeld van de bodemkwaliteit zodat er gestreefd kan worden naar een coherente samenhang tussen bodemchemie, bodembiologie en bodemfysica.

Project verantwoordelijke
Inagro

Project partners
Stichting ter exploitatie van de Proefboerderij Rusthoeve
Vlaamse Overheid
PIBO-campus
PCG
Provincie Vlaams-Brabant
Hooibeekhoeve
ZLTO

Meer informatie: www.grensregio.eu

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen